Rapport Blootstelling rook beschikbaar

 • Nederland
 • 03 juli 2018

Sinds een aantal jaren is er veel aandacht voor de blootstelling van brandweermensen aan toxische stoffen in rook bij brand. Arbeidshygiëne staat dan ook hoog op de brandweeragenda. Regio’s hebben op dit vlak de nodige maatregelen genomen. Wat echter nog ontbrak, was een wetenschappelijke basis hiervoor. Nationaal en internationaal was deze niet voorhanden en daarom heeft het IFV in opdracht van de Raad van Brandweercommandanten wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd.

Het onderzoek richtte zich onder andere op:

 • blootstellingsroutes in het lichaam;
 • vervuiling en reiniging van onmiddellijk na een inzet ingenomen uitrukpakken;
 • verandering van de huidbarrière als gevolg van externe belasting, zoals het dragen van uitrukkleding.

Handreiking Schoon werken bij brand

In algemene zin bevestigen de resultaten van het onderzoek de gekozen richting die de landelijke handreiking Schoon werken bij brand beschrijft. Uitvoering hiervan draagt hiermee ook continue bij aan de bewustwording dat rook een risico voor de gezondheid is en dat men de blootstelling aan rook zoveel als mogelijk moet beperken.

Aanvullend handelingsperspectief

De resultaten van het onderzoek leidt daarnaast tot onderstaand aanvullend handelingsperspectief voor regio’s.

 1. Het continue herhalen van het belang van (onafhankelijke) adembescherming tijdens repressieve inzetten; onder andere op basis van de aanbevelingen uit de landelijke handreiking Gebruik ademluchtmasker in relatie tot gezichtsbeharing, bril en balaclava.
 2. Gezien de geringe mate van vervuiling van de binnenste laag van de uitrukkleding lijken extra maatregelen om de huid tegen deze vervuiling te beschermen niet direct noodzakelijk.
 3. Voor wat betreft reiniging van beschermende kleding en uitrusting geldt:
  1. reinig sterk vervuilde uitrukpakken zoveel mogelijk apart;
  2. overweeg of het mogelijk is om de binnenste laag van een 3-laags uitrukpak apart te reinigen, waarmee crosscontaminatie als gevolg van vervuiling van de andere kledinglagen kan worden voorkomen.

Het rapport, de volledige duiding, handreikingen en meer informatie over schoon werken vind je op de pagina Arbeidsveiligheid.

Delen