‘Te weinig oog voor veiligheid in energietransitie’

  • Nederland
  • 08 juni 2018

‘De energietransitie in ons land gaat heel veel betekenen. Laten wij die mede mogelijk maken, maar wel op een veilige manier’.

Aan het woord is Nils Rosmuller, lector transportveiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid. Rosmuller sprak vrijdag 75 brandweercollega’s toe tijdens de netwerkdag Incidentbestrijding. Hij pleitte voor meer veiligheid en meer aandacht voor veiligheidsconsequenties in deze transitie. ‘De klimaatdoelstellingen zijn natuurlijk goed, we willen allemaal minder fossiele brandstoffen gebruiken. Gelukkig beschikken wij in Nederland over een topsector energie die daar hard mee aan de gang is gegaan. In dat traject gaan tientallen miljarden euro’s om. Hoe teleurstellend is het dan te concluderen dat het woord veiligheid in al die dossiers amper is terug te vinden.’
(tekst gaat onder de foto verder)

Nieuwe risico’s

Rosmuller gaf interessante voorbeelden van nieuwe risico’s waar burgers en brandweercollega’s mee te maken hebben, zoals buurtbatterijen, LNG-transport, powerbanks en waterstofauto’s. ‘Vroeger zaten deze gevaren in een besloten industriële omgeving, nu is dat anders. Innovaties gaan sneller dan wij kunnen bijhouden. Wij hebben daarom als kennisinstituut ook jullie hulp nodig. We moeten samenwerken’, doelend op zowel de branches als de brandweercollega’s in de regio’s. ‘Er is veel kennis beschikbaar, maar nog niet genoeg. En de kennis die er is, moet wel praktisch hanteerbaar zijn. We zitten nu in een belangrijke periode en dit thema raakt ons allemaal. Ik zie dat de procedures in het land bij dit soort incidenten voor 80 procent overeen komen. Maar in twintig procent van de gevallen doen we allemaal wat anders. Laten we hier nu landelijke procedures van maken, waarbij het IFV ondersteunt.’

Kennistafels

In Nederland zijn kennistafels en wordt gewerkt in een Community of Practice, waarbij allerlei branches en deskundigen zijn aangesloten en waar kennis en ervaringen worden verzameld. Daarvoor is ook geld vrijgemaakt, dat onder andere wordt besteed aan onderzoeksprogramma’s. Rosmuller: ‘Hierin komen hiaten boven water. Denk bijvoorbeeld aan een vergunningaanvraag voor LNG-tankstations. We willen komen tot een soort van ‘gestolde’ kennis dat aan de regio’s kan worden aangeboden. En uiteindelijk gaat het om praktische tools waarmee jullie kunnen werken. Met z’n allen zijn we verbonden aan deze mooie ontwikkeling. Laten we dan ook zorgen dat we er niet achteraan rennen, maar onderdeel zijn van een proces waarin veiligheid zo’n belangrijk onderdeel is.’
(tekst gaat onder de foto verder)

Op straat

De bijeenkomst - onder leiding van dagvoorzitter Hans Zuidijk en Esther Lieben - startte met een betoog van lecor Brandweerkunde Ricardo Weewer van de Brandweeracademie, waarin hij de zaal muisstil kreeg door hulp aan te bieden. ‘Er is zoveel theoretische kennis, maar waar het allemaal om gaat is die kennis te vertalen naar handelingsperspectieven voor de brandweer op straat. Om het nog simpeler te zeggen: wij gaan jullie helpen het brandweerwerk zo goed en zo veilig mogelijk te doen. En daarbij is ook aandacht voor de menskant.’

Mergelgrot

Hans Hazebroek en Leon Houben spraken verder nog over commandovoering in theorie en praktijk aan de hand van de brand in Mergelgrot Kanne.

Delen