Project Do it

Landelijke eenduidigheid vaardigheidstoetsen

  • Nederland
  • 13 juni 2018

Jaarlijks organiseert het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) door heel het land vaardigheidstoetsen. Daarmee wordt de kennis, kunde en de kwaliteit van bijna zeshonderd deelnemende brandweerploegen beoordeeld. Om de vaardigheidstoetsen in het hele land eenduidig te maken, startte het ABWC dit seizoen het project Do it. Projectleider Gert Mulder, landelijk coördinator ABWC, legt uit wat dat betekent.

Uit de praktijk bleek dat er per provincie kleine verschillen optreden in de manier waarop de vaardigheidstoetsen geënsceneerd en beoordeeld worden. Gert: ‘Met het project Do it willen we de vaardigheidstoetsen landelijk naar hetzelfde niveau te trekken. Het maakt dan niet meer uit waar de vaardigheidstoets wordt gehouden en welke ploegen er aan deelnemen. Het project is voor ons ook een mooi middel om te kijken of we nog steeds goed aansluiten op de praktijk. Wat is bijvoorbeeld de beste manier om vaardigheidstoetsen af te nemen en hoe kunnen we van elkaar leren?’

Vaardigheidstoetsen

De vaardigheidstoetsen van het ABWC zijn onderverdeeld in de klassen TS-HD, 112, Hoofdklasse en Oppervlakteredding. Praktijksituaties worden nagebootst door zo realistisch mogelijke scenario’s. Daarbij leveren overige diensten als politie, ambulance en (lotus)slachtoffers een natuurlijk tegenspel. ‘Bij de vaardigheidstoetsen worden de teams en de deelnemers individueel op meerdere elementen objectief beoordeeld door vakbekwame collega’s’, geeft Gert aan. ‘De bevindingen van deze beoordelaars worden gerapporteerd op vastgestelde beoordelingslijsten. Ieder team krijgt een puntenscore en een rapportage van hun inzet. Hierin staat wat de sterke en minder sterke punten van het team waren tijdens de toets. Hiermee bevordert het ABWC de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden!’’

Uniek

Bij het ABWC hechten we erg veel waarde aan onze beoordelaars. Wij willen deze mensen zo goed mogelijk ondersteunen. Daarnaast willen wij naadloos aansluiten bij de afdelingen vakbekwaamheid van de verschillende veiligheidsregio's in Nederland. De vaardigheidstoetsen van het ABWC zijn uniek in zijn soort. Wij beoordelen brandweermensen met realistische scenario's en onder stress dankzij de tijdsdruk en het wedstrijdelement.

Werkwijze projectgroep

Gert geeft aan dat de leden van de projectgroep samen met de provinciale coördinatoren vaardigheidstoetsen in heel Nederland bezoeken: “Aan de hand van een vaste vragenlijst worden alle elementen van de vaardigheidstoets onder de loep genomen. Dat begint al op de dag van het voorspelen. Is de enscenering realistisch en sluit deze aan op de praktijk? Tijdens de vaardigheidstoets zelf loopt de projectgroep mee met een deelnemende ploeg, woont een evaluatiegesprek bij, bekijkt beoordelingslijsten en neemt een kijkje bij de administratie. Aan de hand van een vragenlijst wordt dan genoteerd op welke wijze alles functioneert die dag en hiervan wordt een verslag gemaakt. Na alle bezoeken worden de verslagen naast elkaar gelegd en wordt er een rapport gemaakt voorzien van conclusies en aanbevelingen. Tijdens onze jaarlijkse Themadag in Beusichem op 10 november presenteren we de resultaten van het project Do it. Het ABWC gaat dan direct aan de slag met de aanbevelingen zodat we stappen kunnen zetten om de vaardigheidstoetsen landelijk op een lijn te krijgen.’

Gert-Mulder.jpg

Over het ABWC

Het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC) bevordert met het organiseren van vaardigheidstoetsen de vakbekwaamheid van de Nederlandse brandweerkorpsen. Want vakbekwaam blijven is zeker zo belangrijk als vakbekwaam worden.

Kijk voor meer info over het ABWC en de vaardigheidstoetsen op de website:

Delen