Veiliger werken met de Arbocatalogus Brandweer

  • Nederland
  • 18 juli 2018

Dankzij de samenwerking en inspanningen van onder andere veel collega’s in het land staat de Arbocatalogus Brandweer nu online. Daarmee is er één plek voor algemene informatie over arbobeleid (deel A), brancherichtlijnen (deel B) en handreikingen en overige kennisdocumenten die landelijk toepasbaar zijn (deel C). Deze Arbocatalogus wordt in de loop van de tijd verder ingevuld.

Als brandweer maken we gezamenlijk afspraken hoe we omgaan met de risico’s van ons vak. Deze afspraken leggen we vast in de Arbocatalogus Brandweer. Hierin staan welke maatregelen we nemen om bepaalde risico’s te beperken of beheersbaar te houden en hoe we veilig(er) kunnen werken.

Praktisch

We geven als Brandweer specifiek duiding aan de (doelvoorschriften uit de) Arbowetgeving. De Arbowet schrijft niet voor hoe deze doelvoorschriften (of normen) moeten worden nageleefd, maar laat dat aan de branche zelf over. Een Arbocatalogus beschrijft technieken en manieren, goede praktijken, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Met het hebben van een Arbocatalogus is het werk niet ‘klaar’. Het is een naslagwerk en biedt structuur, ook voor toekomstige initiatieven.

Bekijk hier de Arbocatalogus.

Delen