Vakmanschap: nieuwsbrief en animatie

  • Arnhem
  • 06 juli 2017

Vandaag is alweer het negentiende nummer van de nieuwsbrief Vakmanschap verspreid. Met deze nieuwsbrief informeren wij je over de ontwikkelingen en resultaten van projecten die binnen het thema Vakmanschap vallen of daaraan raken.

In dit nummer lees je meer over de Oefenbank Brandweer en aanpassingen van 300 woningen naar aanleiding van een brand. Ook vertelt Groningen over het project Brandweerstand. ‘Met dit project willen we risicobeheersing en incidentbestrijding verbinden en de aanwezige kennis en informatie op een zo efficiënt mogelijke manier delen. We willen met 'Brandweerstand' inhoud geven aan het onderdeel gebouwkenmerken uit het kwadrantenmodel en het kenmerkenschema’, vertelt Janet Groeneveld, toezichthouder bij Veiligheidsregio Groningen. Tijdens bijeenkomsten op een casuslocatie wordt onder andere de Hololens ingezet en onderstaande animatie getoond.

 

Delen