Nieuwsbrief Arbeidsveiligheid

  • Nederland
  • 13 juli 2017

Met deze nieuwsbrief informeert de vakgroep Arbeidsveiligheid je over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsveiligheid binnen de brandweer.

In dit nummer lees je een korte terugblik op de netwerkdag van 11 mei, een stand van zaken over de speerpunten van 2017 en de introductie van de handreiking ‘vervoeren en verplaatsen van ademluchtcilinders’.

Veilig en gezond werken

Wil je meer weten over arbeidsveiligheid bij de brandweer? Kijk dan bij Veilig en gezond werken.

Flevoland-arbeidshygiene-3.jpg

Delen