Mijlpaal

Visie HV: een product van het land

  • Nederland
  • 24 december 2020

De opgeleverde landelijke visie hulpverlening (HV), draagt bij aan een efficiënte inzet van mensen en middelen voor de hele kolom van hulpverlening, inclusief het grootschalig en specialistisch optreden van de brandweer. Projectleider Lean Remmerde: ‘Het is echt een product van het land. Met dank aan de input van alle regio’s en externe partijen. Daar ben ik trots op.’

Het doel was een om te zorgen voor een landelijke visie op hulpverlening voor de komende acht jaar. Dit is gelukt. ‘Door een landelijke visie op Hulpverlening op te stellen, hebben de regio’s eenzelfde kijk op hulpverlening. Dit draagt bij aan optimale hulp richting de burger en efficiënte inzet van mensen en middelen tijdens het optreden van de brandweer’, licht Lean verder toe.

Horizon

‘Hulpverlening is een van de kerntaken van de brandweer. Maar er was weinig vastgelegd in beleid. De les- en leerstof is de gezamenlijke basis. Er bestond nog geen visie. Iedereen had wel ongeveer dezelfde kijk op hulpverlening, maar daartussenin zaten wel veel variaties. Als je die variaties niet van elkaar weet, mis je soms goede dingen. Een van de doelen die we hadden was dan ook met z’n alle een punt op de horizon zetten en daar naartoe werken. Een ander doel was onderzoek en kennis uitwisselen op het gebied van hulpverlening’, vertelt Lean. ‘Dat werd incidenteel gedaan. Nu proberen we met de visie als basis, kennis uit het land te verzamelen en te kanaliseren. Zo kunnen we elkaar versterken.’

Totstandkoming visie

‘Voldoende draagvlak creëren was bij de totstandkoming van de visie belangrijk. Daarom is er een projectteam gevormd om de landelijke visie HV op te stellen. Dit door het gesprek aan te gaan met alle 25 veiligheidsregio’s en externe partijen die betrokken zijn of moesten raken bij hulpverlening. Daarna is er een 24-uurs sessie gehouden met twaalf vertegenwoordigers uit zes districten, aangevuld met vertegenwoordigers van veiligheidspartners en derden. ‘Tijdens deze sessie werden het heden, verleden en de toekomst besproken. Daarbij hebben we ook op basis van cijfers een dataonderzoek gedaan om te kijken hoe groot de kerntaak hulpverlening was. Deze sessie heeft gediend als basis van de visie. Vervolgens is de visie uitgewerkt door het projectteam en betrokkenen vanuit diverse veiligheidspartners.

Oplevering

De visie hulpverlening is nu officieel uitgereikt. Dit in het gezelschap van programmamanager GBO-SO Max Krisman, portefeuillehouder Hulpverlening Dennis van Zanten en de leden van de werkgroep van de visie HV die online aanhaakten. Dit levert weer een vinkje op voor de GBO-SO banner.

Lean_Remmerder_650x650.jpg

Uitvoeringsagenda Brandweerzorg

GBO-SO is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg. Hierin hebben we als ontwikkelopgave opgenomen dat we effectief en efficiënt het grootschalig en specialistisch brandweeroptreden gaan organiseren door voor en met elkaar samen te werken.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen