Visie Brandonderzoek: vaste en continue waarde

  • Nederland
  • 26 november 2019

Brandonderzoek is in tien jaar uitgegroeid tot een waardevol onderdeel van de brandweer dat sporen zoekt bij incidenten om ervan te leren. Dit lukt door ruim 100 opgeleide brandonderzoekers die jaarlijks bijna 1.300 onderzoeken doen. Een mooie ontwikkeling en mijlpaal. Maar hoe verder?

Tijdens de netwerkdag Brandonderzoek, georganiseerd door TBO Noord Nederland op het Oefencentrum Noord in het Drentse Wijster, is er een visie gepresenteerd. Onder het thema Explore in the Future maakten brandonderzoekers en partners van politie, verzekering en salvage kennis met Sporen maken SLIM, de doorontwikkeling brandonderzoek.

Waar staat Brandonderzoek over vijf en tien jaar?

In de visie is brandonderzoek geëvalueerd en geactualiseerd. Daarmee sluit de door de Raad van Regionaal Commandanten goedgekeurde visie aan op de uitvoeringsagenda 2018-2019. Na de fase van opstarten en pionieren ligt het accent nu op bestendigen en doorontwikkelen. Er is gekeken naar het bestaansrecht van brandonderzoek en daarbij is een doel geformuleerd: met bevindingen bijdragen aan veiliger wonen en werken voor burgers, bedrijven en instellingen én effectiever en veiliger repressief optreden van brandweercollega’s. De positie die brandonderzoek voor ogen heeft, is verwoord in een landelijke ambitie voor op de korte termijn over vijf jaar en de lange termijn over tien jaar:

  • Over vijf jaar is brandonderzoek echt een vak. Brandonderzoek heeft meer aantoonbare impact op het leren van de brandweer.
  • Over tien jaar is brandonderzoek een vaste en continue waarde binnen de organisatie. Brandonderzoek is een onontkoombaar onderdeel van de organisatie.

(Tekst gaat verder onder de foto's)

Samen-ambities-waarmaken.png

Aan de slag in zes proeftuinen

De doorontwikkeling brandonderzoek wordt in 2020 en 2021 onder het motto Sporen maken SLIM concreet gemaakt door het (verder) opstarten van zes proeftuinen. Daarin gaat brandonderzoek samen met de regio’s aan de slag met:

  1. Een landelijke database
  2. Een verbreding naar incidentonderzoek
  3. Vakbekwaam worden en blijven
  4. Leren van brandonderzoek
  5. Vraaggericht werken voor Incidentbestrijding en Risicobeheersing
  6. Verbeteren van samenwerking en slagkracht vanuit een gezamenlijk onderzoeksprogramma

Samen het momentum uitbouwen

“De doorontwikkeling brandonderzoek bouwt voort op de basis die we in tien jaar hebben neergezet”, zegt Ymko Attema, de projectleider van de evaluatie en actualisatie van brandonderzoek. “We hebben als brandonderzoekers een aantal uitdagingen. Zoals hoe we onze bevindingen binnen de brandweer en in de regio’s verder brengen? In onze visie staat dat we het gezamenlijk moeten doen met bijvoorbeeld het IFV, Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Brandveilig leven. Ook is onderlinge samenwerking tussen brandonderzoekers belangrijk. We zijn één landelijk brandweerteam. Een team dat nieuwsgierig maakt. Niet voor niets wordt onze casuïstiek het meest gelezen op de website van Brandweer Nederland. Dit momentum gaan we uitbouwen.”

Brandonderzoek

Onderzoek levert veel informatie op over o.a. oorzaken van branden, brandverloop, brandbestrijding en het gedrag van mensen.

Brandonderzoek-4.jpg

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen