Vakgroep Arbeidsveiligheid heeft al veel bereikt

  • Nederland
  • 17 juni 2019

‘Op het gebied van Arbeidsveiligheid is de afgelopen jaren veel gedaan en veel gerealiseerd, zoals het meerjarenonderzoeksprogramma Arbeidsveiligheid, Gezondheidsmonitoring en de Branche RI&E. Mede dankzij de inzet van vele collega’s uit de vakgroep Arbeidsveiligheid. Maar er is ook nog steeds veel te doen’, vat Vakgroepvoorzitter Ellen Buskens samen.

De vakgroep Arbeidsveiligheid blikte op 14 juni samen met het Kenniscentrum Arbeidsveiligheid van het IFV en de voormalige stuurgroep Arbeidsveiligheid terug op de afgelopen jaren, waarin de aandacht voor een veilige werkomgeving enorm is toegenomen. Ellen sprak hierover haar trots en waardering uit: ‘Naast de inhoudelijke slagen is er ook veel energie gestoken in de relatie met de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daardoor is nu op meerdere inhoudelijke dossiers regelmatig en waardevol contact. De genoemde projecten zijn wel afgerond maar bieden meteen een belangrijk startpunt voor een vervolgtraject.’ Er werd in de bijeenkomst vooruitgeblikt op de uitdagingen die er liggen, welke groot zijn door onder andere de nieuwe risico’s waar brandweermensen mee te maken krijgen.
(tekst gaat verder onder de foto)

Veilig en gezond werken

Wil je meer weten over arbeidsveiligheid bij de brandweer? Kijk dan bij Veilig en gezond werken.

Flevoland-arbeidshygiene-3.jpg

Samen

Tot slot werd er afscheid genomen van Susan Hage en Paul Vogel als lid van de kerngroep die beide heel veel energie hebben gestoken in landelijke, relevante onderwerpen op het vlak van Arbeidsveiligheid. Participatie vanuit de regio’s is de basis onder het behalen van resultaten. De portefeuillehouder Arbeidsveiligheid vanuit de RBC, Esther Lieben, vatte het helder samen: ‘Alleen ben je wellicht als regio iets sneller, maar samen komen we veel verder.’


Uitvoeringsagenda

Arbeidsveiligheid is een van de trajecten binnen de Uitvoeringsagenda en krijgt in meerdere projecten de aandacht. Uiteindelijk gaat het om het optimaliseren van de bescherming van het personeel tegen werkgerelateerde risico’s. 

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Schoon werken

Bij het blussen van brand word je blootgesteld aan schadelijke stoffen. Deze zitten onder andere in rook en roet. Daarom draag je beschermende kleding en adembescherming.

Flevoland-arbeidshygiene-2.jpg

Arbocatalogus

In de Arbocatalogus Brandweer staan maatregelen om risico’s te beperken of beheersbaar te houden en hoe we veilig(er) kunnen werken.

Oefenen 4206.jpg

Delen