Mijlpaal

Nieuwe landelijke systematiek gebiedsgerichte opkomsttijden

  • Nederland
  • 20 februari 2020

Een nieuwe landelijke systematiek voor dekkingsplannen inclusief een beoordelingskader voor gebiedsgerichte opkomsttijden. Dit alles is opgeschreven in een concept-handreiking. Als naslagwerk en extra informatiebron is een Q&A opgesteld. De projectgroep gebiedsgerichte opkomsttijden heeft hiermee een mooie mijlpaal bereikt.

De ontwikkelde landelijk uniforme systematiek voor een gebiedsgerichte benadering geeft een betrouwbaar instrument dat inzicht geeft in prognose en realisatie van gebiedsgerichte opkomsttijden, inclusief de motivatie van afwijkingen en flankerend beleid. Deze systematiek stelt het bestuur van een veiligheidsregio in staat keuzes te maken en besluiten te nemen over (de organisatie van) de brandweerzorg en hierin transparant en gemotiveerd haar ambitieniveau te bepalen. Deze informatie wordt gebruikt voor een aanpassing van de huidige normtijden in het Besluit Veiligheidsregio’s.

Pilot

De ontwikkelde systematiek is voldoende gereed om te kunnen toepassen in de volgende fase: een pilot in het kader van gebiedsgerichte opkomsttijden. Deze pilot wordt uitgevoerd in 2020. Dit is een pilot om in een aantal regio’s ervaring op te doen met de ontwikkelde concept-handreiking en te onderzoeken of de handreiking werkt zoals is bedoeld. Het onderwerp slagkracht wordt in deze pilot meegenomen. Alle bevindingen, ook reacties van regio’s die niet deelnemen aan deze pilot, worden verwerkt tot een definitieve handreiking.
(tekst gaat onder de foto verder)

Foto: De projectgroep

Betrokken

‘Heel veel dank gaat uit naar een grote groep mensen die samen onophoudelijk betrokken waren en tomeloze energie hebben gestoken om dit resultaat samen te bereiken. De projectgroep met Vincent Oskam, Nick Naber, Richard Holtman, Arthur Haasbroek, Guido Legemaate, Fleur Wilmsen, Maarten Derkzen heeft heel veel werk verricht. Dank ook aan de regio’s die hen in de gelegenheid hebben gesteld om dit te kunnen doen. Verder hebben we veel te danken aan de stuurgroep met Esther Lieben, Dennis van Zanten, Olav Strotmann en Hans Foekens. Dank aan hun regio, maar ook aan de inzet van Ronald Kraan en Ton van de Vossen die namens de vakorganisaties actief deelnamen aan de projectgroep. Dank ook aan Pieter van Gelder die vanuit de TU Delft kritisch en praktisch heeft meegedacht. En onze lectors Brandweerkunde en Brandpreventie voor hun eindeloze geduld om uit te leggen hoe het gedachtegoed is bedoeld en kan werken. Dank ook aan de betrokkenheid en bijdrage vanuit het ministerie J&V en haar Inspectie. En tot slot veel dank aan iedereen die aan het eindresultaat heeft bijgedragen maar geen deel uit heeft gemaakt van de ‘formele structuur’ en er toch voor heeft gezorgd dat het de ontwikkelde systematiek nóg beter werd!’, benadrukt Odiel Nolet, Projectleider Gebiedsgerichte Opkomsttijden.

Meer informatie

Voor vragen over dit project kun je terecht bij Odiel Nolet, odiel.nolet@ifv.nl. Meer informatie over het project vind je op de projectpagina of lees het eerdere artikel over dit onderwerp in de rubriek ‘Werk in uitvoering.

Uitvoeringsagenda Brandweerzorg

Het project gebiedsgerichte opkomsttijden is een van de projecten van de Uitvoeringsagenda Brandweer – brandweerzorg – risicogericht werken (en was een van de projecten in het programma RemBrand).

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg
Blanco_650-x-650.png

Delen