Rapport Organisatievormen beroepsbrandweer

Hoe hebben de buren het georganiseerd?

  • Nederland
  • 25 juni 2019

Wat zijn de bestaande organisatievormen en welke experimenten zijn in dit kader gestart of staan in de steigers? Er is nu een volledig overzicht beschikbaar van de landelijke situatie: hoe staat het ervoor in de 25 veiligheidsregio’s. Een goede basis voor het uitwisselen van ervaringen en best practices.

In opdracht van de Raad van Brandweercommandanten (RBC) heeft het IFV een inventariserend onderzoek gedaan en het rapport Repressieve organisatievormen geschreven. Het rapport biedt een interessant inzicht in de organisatie van de beroepsbrandweer in Nederland en geeft inzichten die raken aan diverse andere dossiers. Het valt op hoe ingewikkeld de repressieve brandweerorganisaties in elkaar zitten. Draaien aan één knop heeft onmiddellijk gevolgen voor andere omstandigheden. Regio’s maken in het draaien aan die verschillende knoppen allemaal hun eigen keuzes, mede afhankelijk van de instemming van bestuur en visies van individuele leidinggevenden. Het invoeren van innovaties komt daarmee ook aan op durf en draagvlak. Wijzigingen lijken daarom altijd óók een cultuuromslag te betekenen. Regio’s verschillen onderling sterk, daardoor zijn sommige innovaties in organisatievorm niet voor alle regio’s geschikt. Er is niet zoiets als 'one size fits all'.

De beroepsbrandweer: organisatievormen

Een inventarisatie van organisatievormen en (voorgenomen) veranderingen bij de repressieve beroepsbrandweer.

2017-02-18_Brandweer_Epe (20).JPG

Ricardo Weewer (links) van de Brandweeracademie/IFV heeft het rapport overhandigd aan Fred Heerink (rechts), opdrachtgever namens de RBC. 


Uitvoeringsagenda

In de landelijke agenda brandweerzorg is als een van de doelstellingen geformuleerd dat de brandweer in Nederland een slagvaardige, flexibele, organisatie wil zijn én blijven door met de huidige en toekomstige medewerkers in een repressieve, bezwarende functie een betere balans te ontwikkelen tussen mens en werk. Om zo te streven naar duurzame inzetbaarheid van het individu. Bij steeds meer veiligheidsregio’s groeit het inzicht dat de huidige organisatievorm van hun repressieve beroepsorganisatie steeds moeilijker past in dit streven. Daarom zijn in meerdere veiligheidsregio’s initiatieven gestart om op een andere manier de repressieve beroepsorganisatie in te richten. Ook bij diverse andere veiligheidsregio’s wordt hierover nagedacht en kritisch bekeken of de huidige organisatievorm nog toekomstbestendig is. Het onderzoek naar de organisatievormen is dan ook een van de trajecten op de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Delen