Mijlpaal

Oplevering deelproject Handcrew

  • Nederland
  • 05 maart 2021

Het Handcrew team van het specialisme Natuurbrandbeheersing (GBO-SO) heeft het deelproject opgeleverd en beschikt nu over een nieuwe container. ‘Met de nieuwe container, wordt ons optreden mede toekomstproof’, vertelt Adriaan ter Huurne, projectleider van de Handcrew. Weer een mijlpaal voor een van de projecten van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg.

De Handcrew wordt ingezet bij bestrijding van natuurbranden. Het team kan offensief en defensief ingezet worden en bij nabluswerkzaamheden. ‘Onze corebusiness is gericht op het weghalen van brandstof. Of dat nou in de bestrijding of nablusfase is, wij hebben handgereedschap om brandstof weg te halen’, vertelt Adriaan. Daarom is de oplevering van de container voor het team erg belangrijk.
(tekst gaat verder onder de foto´s)

Zelfvoorzienend

‘De nieuwe container draagt bij aan het professionaliseren van dit team. We hebben onze container aangepast op basis van ervaringen die we hebben opgedaan bij verschillende inzetten. Dankzij de nieuwe container is de Handcrew nu volledig zelfvoorzienend qua gereedschap en logistiek. Teams kunnen zich bijvoorbeeld bevoorraden met een quad en ook is er een kleine werkplaats aanwezig in de container.’

Resultaten

Adriaan vervolgt: ‘Op dit moment zijn er in totaal 90 manschappen inzetbaar. Hierdoor kunnen er meerdere teams geformeerd worden. Dankzij het eerder opgeleverde  operationeel handboek en organisatieplan is de werkwijze landelijk geborgd en kunnen nieuwe teams makkelijk instromen.’ Mooie resultaten dus voor de Handcrew. Meer informatie vind je ook hier op de website.

Uitvoeringsagenda Brandweerzorg

GBO-SO is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg. Hierin hebben we als ontwikkelopgave opgenomen dat we effectief en efficiënt het grootschalig en specialistisch brandweeroptreden gaan organiseren door voor en met elkaar samen te werken.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen