Leren van de landen om ons heen

  • Nederland
  • 02 oktober 2019

Brandweercollega’s uit vijftien landen gingen in april drie dagen met elkaar in gesprek om goede ervaringen, knelpunten en oplossingen te delen rondom vrijwilligheid binnen de brandweer (zie: Vrijwilligheid: leren van buitenlandse korpsen).

In een veranderende samenleving kost het regio’s meer moeite om voldoende vrijwilligers te werven en te behouden. Het landelijke programma Vrijwilligheid houdt zich bezig met diverse vraagstukken rondom vrijwilligheid bij de brandweer. Een van de activiteiten van het landelijke programma is ervaringen ophalen en leren van de landen om ons heen. Want in veel landen zijn vrijwilligers de basis van de brandweer en lopen ze tegen dezelfde knelpunten aan als in Nederland. Daarom vond er van 8 tot 10 april een ‘Exchange of Experts’ in Amsterdam plaats.

Uitkomsten

Uitkomsten van deze ‘Exchange of Experts’ staan beschreven in het rapport ‘Recruitment and retention of volunteers in European Fire Services’ en dat geeft mooie inzichten in hoe de vrijwilligheid in andere landen is geregeld. Een aantal van de knelpunten die in de documentstudie en tijdens de Exchange of Experts naar voren zijn gekomen, zijn herkenbaar in Nederlandse context. Daarbij is te denken aan vergrijzing of het idee dat vrijwilliger zijn (te)veel tijd kost en dit potentiële vrijwilligers demotiveert, of dat een afname van inzetten of hoge eisen huidige vrijwilligers ontmoedigt.

Rechtspositie

Om te kunnen duiden wat de Nederlandse brandweer kan leren van andere brandweerorganisaties volgt een verdieping van de gerapporteerde knelpunten en oplossingen. Zo volgt later in oktober een rapport met inzichten uit deze bijeenkomst, gericht op de rechtspositionele kant: ‘Rechtspositie brandweervrijwilligers in Europa’.

Vrijwilligheid

In elk dorp en stad stond de gemeenschap vroeger garant voor het leveren van vrijwilligers aan het plaatselijke korps. Maar de samenleving verandert.

Vrijwilligheid_masker-1280x720.jpg

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Vrijwilligheid bij de brandweer

In het dossier Vrijwilligheid bij de brandweer vind je documenten en meer informatie over dit onderwerp.

Vrijwilligheid_masker-2-1280x720.jpg

Delen