Meer inzicht in de ontwikkeling van brandveiligheid

  • Nederland
  • 23 september 2019

‘Er zijn factoren die bepaalde groepen in onze samenleving kwetsbaarder maken voor het ontstaan van brand en de gevolgen van brand’, vertelt Clemon Tonnaer van de Brandweeracademie.

Om een goed beeld te krijgen welke ontwikkelingen brandveiligheid de komende decennia gaat doormaken én welke groepen in de samenleving een verhoogd risico lopen, heeft de Brandweeracademie in opdracht van Brandweer Nederland onderzoek gedaan.

Inzichten

Clemon vervolgt: ‘Daarnaast zien we tot 2040 technische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals globalisering, demografie en ontwikkelingen in wonen en zorg, die impact hebben op brandveiligheid. Om brandveiligheid op een hoog niveau te houden is het belangrijk dat we ontwikkelingen blijven volgen en over dit soort zaken blijven nadenken en daarbij de samenwerking zoeken met andere organisaties.’

Anticiperen

Hilda Raasing, portefeuillehouder Brandveilig leven, is blij met het resultaat: ‘De onderzoeken van de Brandweeracademie geven ons meer inzicht in welke ontwikkeling brandveiligheid gaat doormaken en welke groepen in onze samenleving een verhoogd risico (gaan)lopen. Hierdoor kunnen we onze Brandveilig leven-activiteiten nog beter richten en zorgen dat we extra aandacht geven daar waar de risico’s op brand en gevolgen van brand het grootst zijn. We kunnen nu in ons streven naar minder branden, minder schade en minder slachtoffers beter anticiperen op uitdagingen van de toekomst, in plaats van te reageren op het verleden.’

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg
Blanco_650-x-650.png

Delen