IBGS volop in beweging

  • Nederland
  • 06 juni 2019

De vakgroep Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen kwam 5 juni voor de honderdste keer bij elkaar. Een bijzondere mijlpaal. ‘Er is veel gaande als het gaat om deze brandweertaak. Binnen het programma GBO-SO werken we aan de opbouw van een landelijk specialisme IBGS, zoals dat ook voor Natuurbrandbestrijding en Technische Hulpverlening het geval is’, licht Hans Zuidijk, portefeuillehouder ontwikkeling landelijk specialisme IBGS, toe.

‘De uitdaging van het project is om te organiseren dat snel de nodige kennis en middelen snel beschikbaar zijn bij een incident met gevaarlijke stoffen. Daarbij kunnen ook andere regio’s of bijvoorbeeld bedrijfsbrandweren worden ingezet. Dit om er voor te zorgen dat kleine incidenten klein blijven, maar ook dat we geen onnodige risico’s lopen bij die (spaarzame) incidenten die wel echt gevaarlijk zijn. Onderwerpen die in de deelprojecten aan de orde komen zijn onder andere de opzet van een backoffice/kenniscentrum IBGS, specialistische IBGS-eenheden, ontsmetting en schuiminzet. Het is vanzelfsprekend en belangrijk dat een landelijke vakgroep nauw bij deze ontwikkelingen betrokken wordt en blijft, dus het zal zeker niet bij deze honderdste vergadering blijven’, concludeert Hans Zuidijk.

Uitvoeringsagenda

GBO-SO is onderdeel van de Uitvoeringsagenda. Hierin hebben we als ontwikkelopgave opgenomen dat we effectief en efficiënt het grootschalig en specialistisch brandweeroptreden gaan organiseren door voor en met elkaar samen te werken. Daarbinnen past ook de ontwikkeling van het landelijk specialisme IBGS.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

GBO-SO

Soms zijn incidenten zo complex dat er speciale kennis en materieel nodig is. Daarvoor zijn er specialistische teams. Samen werken we aan grootschalig en specialistisch brandweeroptreden.

GBO-jaaroverzicht-2016-1.jpg

Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen

Het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen (IBGS) is één van de vier kerntaken van de brandweer.

ELO IBGS 1.jpg

Delen