Vernieuwde Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

  • Nederland
  • 17 januari 2020

Vrijdag 17 januari is de handreiking bluswatervoorziening en bereikbaarheid aangeboden aan de Programmaraad Incidentbestrijding (PRIB). De handreiking helpt veiligheidsregio’s bij het opstellen van adviesbeleid omtrent bluswatervoorziening en bereikbaarheid.

Ontwikkelingen als de nieuwe omgevingswet, klimaatverandering en ontwikkeling van de basisprincipes van brandbestrijding maakten een herziening van de laatste handreiking (2012) noodzakelijk. Op deze manier beweegt Brandweer Nederland mee met de steeds complexer wordende samenleving. De afgelopen tijd is er nog hard door gewerkt om dit eindresultaat voor elkaar te krijgen!

De afgelopen twee en half jaar heeft een projectgroep met mensen uit het hele land hard gewerkt en vele bijeenkomsten vonden plaats in onder andere Arnhem en Rosmalen. Er is een nieuw denkkader omtrent bluswater ontwikkeld. Dit was niet altijd even eenvoudig, maar gelukkig was er altijd een erg goede team spirit! Nu het eindproduct er ligt, is de werkgroep daar uiteraard erg blij mee!’

Bluswatervoorziening en bereikbaarheid

De handreiking Bluswatervoorziening en bereikbaarheid is voor de veiligheidsregio’s om regionaal beleid op te stellen omtrent bluswater en bereikbaarheid.

Handreiking Bluswatervoorziening Omslagfoto

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg
Blanco_650-x-650.png

Delen