Deelproject Landelijke Logistieke Organisatie feestelijk afgesloten

 • Nederland
 • 07 februari 2020

Op woensdag 5 februari kwam de deelprojectgroep ‘Landelijke Logistieke Organisatie’, dat valt onder het Landelijk Specialisme Logistiek & Ondersteuning (GBO-SO) bij elkaar om het project feestelijk af te sluiten. Weer een mijlpaal bereikt binnen de ambities van het programma GBO-SO en weer een vinkje erbij op de bekende GBO-SO banner.

Vanuit het project is een rapport opgeleverd, waarin advies gegeven wordt over hoe we in de toekomst de logistieke samenwerking kunnen organiseren van de brandweer in Nederland. Dit rapport is onlangs goedgekeurd door de PRIB (Programmaraad Incidentbestrijding).

Eindresultaat project

Het rapport leverde een aantal interessante conclusies op, waarmee Karsten Sebastian, Landelijk Coördinator Logistiek & Ondersteuning aan de slag gaat. Karsten licht toe:

 • Uniformiteit van de landelijke werkprocessen en een landelijke logistieke taal
  ’Eén van de punten is dat we momenteel met de landelijke meldkamers bezig zijn om eenduidigheid te creëren in onder andere de voertuig en materieelomschrijvingen. Alsmede de alarmering van de specialismen binnen GBO-SO’.

 • Bekendheid beschikbaar materieel/materiaal binnen de regio’s
  ‘Hiervoor hebben we de Databank logistiek ontwikkeld. Momenteel zijn er zes regio’s volledig operationeel. Het streven is om voor de zomer 20 regio’s volledig operationeel te hebben. Collega Jules Bertrand (regio Zuid Limburg) is hierbij aangesteld als kwartiermaker’

 • Een informeel netwerk van logistiek specialisten t.b.v. koude situatie
  ‘Dit is voor mij één van de belangrijkste punten op de logistieke agenda. Er wordt in 2020 nog een landelijke logistieke dag georganiseerd. Vanuit hier willen we bouwen aan een gedegen landelijk logistiek netwerk. Delen van kennis, kunde en ervaringen’
 • Inzicht in waar (externe) logistieke kennis t.b.v. langdurig grootschalig optreden gevonden kan worden
  ‘Binnen het netwerk wordt er ook gekeken naar de logistieke expertise van Defensie, Rijkswaterstaat maar ook andere partners zoals NCC, LOCC, met name als het gaat over informatievoorziening en alarmering’.
  (tekst gaat onder de foto verder)
Karsten-Sebastian_650px.jpg

Specialisme Logistiek & Ondersteuning

Het is van groot belang om materieel snel op de plek krijgen en manschappen te bevoorraden en af te lossen. Dat vraagt om logistieke samenwerking.

Logistiek Ondersteuning 01

Foto: Projectgroep Landelijke Logistieke Organisatie

Uitvoeringsagenda Brandweerzorg

GBO-SO is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg. Hierin hebben we als ontwikkelopgave opgenomen dat we effectief en efficiënt het grootschalig en specialistisch brandweeroptreden gaan organiseren door voor en met elkaar samen te werken. Daarbinnen past ook de ontwikkeling van het landelijk specialisme Logistiek en Ondersteuning.

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg
Blanco_650-x-650.png

Delen