Mijlpaal

Eén noodnummer voor Specialistische en Industriële Ondersteuning

  • Nederland
  • 03 december 2020

‘Het grootste streven was om één noodnummer te realiseren, waarmee het netwerk geactiveerd kan worden. Via het Platform Industriële Incidentbestrijding kunnen regio’s bijstandsverlening aanvragen op het gebied van industriële incidentbestrijding’, vertelt projectleider Rob Smeets.

‘De aanvraag tot ondersteuning verloopt via het LIOGS/backoffice, we sluiten dus aan bij bestaande structuren’, aldus de projectleider. Dit nummer kan gebeld worden door een adviseurs gevaarlijke stoffen (AGS) tijdens een incident. Het nummer van de LIOGS/backoffice is 010 2468642.

Het deelproject van het specialisme Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS), Specialistische en Industriële Ondersteuning is afgerond. Het project was gericht op het organiseren en borgen van bovenregionale, industriële en chemische ondersteuning door externe partners. Dit gebeurt nu via het Operational Center van de chemiesite Chemelot in Geleen. In het PII zijn momenteel de bedrijfsbrandweren van Dow Chemical (Terneuzen), Gezamenlijke Brandweer Rotterdam, Shell (Moerdijk) en Sitech Services (Chemelot Geleen) verenigd.

Optimale samenwerking

’Met het project hebben we ons vooral gericht op kennis en kunde binnen verschillende netwerken en samenwerkingsverbanden. Er is behoefte aan duidelijke afspraken tussen de brandweer en externe partners om een optimale samenwerking te kunnen bewerkstellingen. Een verzoek tot bijstand van externe partners moet vloeiend verlopen’, benadrukt  Rob.

Vraag gestuurd

’De samenwerking met externe partners hing tot op heden grotendeels af van toevalligheid van het netwerk dat iemand heeft. Nu kunnen bij bovenregionale industriële chemische incidenten op verzoek van de veiligheidsregio’s kennis, kunde en middelen geleverd worden door externe partners voor de bestrijding. Maar ook als bij regionale incidenten specifieke kennis, handjes of hulpmiddelen noodzakelijk zijn van externe partners, dan kunnen regio’s het noodnummer gebruiken. We hebben een keuze gemaakt om vraag gestuurd te werken en niet scenariogericht. Het draait om samenwerken.’

Projectgroep

Op maandag 30 november kwam de deelprojectgroep ‘Specialistische en Industriële Ondersteuning’ online bij elkaar voor de afsluiting van dit deelproject. Dit betekent weer een vinkje op de banner van GBO-SO. De projectgroep bestond uit medewerkers van verschillende veiligheidsregio’s, ProRail, Platform industriële veiligheid (gezamenlijke brandweer Rotterdam, bedrijfsbrandweer Dow Chemical Terneuzen en Chemelot Geleen/Sitech).

Uitvoeringsagenda Brandweerzorg

GBO-SO is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg. Hierin hebben we als ontwikkelopgave opgenomen dat we effectief en efficiënt het grootschalig en specialistisch brandweeroptreden gaan organiseren door voor en met elkaar samen te werken. Daarbinnen past ook de ontwikkeling van het landelijk specialisme incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Meer informatie over dit deelproject vind je op de projectpagina.

Rob-Smeets-650x650.jpg

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen