Mijlpaal

Beschikbare kennis en middelen voor schuiminzet nu inzichtelijk

  • Nederland
  • 22 december 2020

‘Kennis en middelen, bij zowel de brandweer als externe organisaties voor het afdekken en blussen van plassen gevaarlijke stoffen, zijn inzichtelijk en toegankelijk gemaakt. En daardoor ook breder inzetbaar’, vertelt projectleider Cees van Andel over de afronding van het deelproject schuiminzet (IBGS). Door de afronding van het deelproject schuiminzet is er gezorgd voor advies op afstand en ondersteuning en materieel ter plaatse.

Bij dit deelproject is verbinding gelegd met de resultaten van verschillende deelprojecten binnen GBO-SO.

Grootschalig en specialistisch optreden

Binnen het deelproject ‘Specialistische en industriële ondersteuning’ wordt aangegeven op welke wijze bedrijfsbrandweren, die aangesloten zijn bij het Platform Industriële Incidentbestrijding (PII), ondersteuning kunnen bieden bij het leveren van middelen en kennis op onder andere het gebied van schuim. Ook kan er advies gevraagd worden bij het LIOGS/backoffice over het gebruik van schuim tijdens een incident. Daarnaast is het van belang dat een operationele leiding ter plaatse of eventueel ondersteund door advies op afstand eenvoudig kan zien wat er beschikbaar is binnen de brandweer als het gaat om materieel. Hierbij wordt er een link gelegd naar de opbrengsten van het project Databank specialisme Logistiek en Ondersteuning. Het resultaat van het deelproject draagt bij aan een efficiënte en veilige inzet van mensen en middelen tijdens het grootschalig en specialistisch optreden. Brandweerincidenten worden hierdoor met de best beschikbare technieken en middelen bestreden.

Projectgroep

Op donderdag 17 december kwam de deelprojectgroep ‘Schuiminzet’ online bij elkaar voor de afsluiting van dit deelproject. De projectgroep bestond uit medewerkers van verschillende veiligheidsregio’s en bedrijfsbrandweren.

Uitvoeringsagenda Brandweerzorg

GBO-SO is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg. Hierin hebben we als ontwikkelopgave opgenomen dat we effectief en efficiënt het grootschalig en specialistisch brandweeroptreden gaan organiseren door voor en met elkaar samen te werken. Daarbinnen past ook de ontwikkeling van het landelijk specialisme incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Meer informatie over dit deelproject vind je op de projectpagina.

Cees-van-Andel.jpg

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen