Mijlpaal

Opgeleverd beheerplan is mijlpaal voor project Drones

 • Nederland
 • 26 maart 2021

Het project Drones, wat onder het specialisme Logistiek en Ondersteuning (GBO-SO) valt, heeft door het opleveren van het beheerplan een mijlpaal behaald. Mark Bokdam, Kwartiermaker Drones: ‘Er zijn mooie stappen gezet, waardoor er nu een landelijke vliegorganisatie is.’

‘In 2013 begonnen de veiligheidsregio’s Twente en Midden- en West-Brabant met het verkennen van de mogelijkheden rondom drones bij de brandweer. Inmiddels zijn er vijf droneteams operationeel en is er een werving gestart voor het zesde team. We kunnen nu 24 uur per dag vrijwel overal in Nederland vliegen. Daarmee voldoen we aan onze ambitie’, vertelt Mark trots. In het beheerplan zijn alle resultaten nu geborgd. ‘Mijn speciale dank gaat uit naar Martijn Zagwijn en Wilbert Kleijer, zij hebben het dossier destijds opgestart. Zonder hun waren we nooit zover gekomen.’

Mark_Bokdam_800px.jpg

Eindresultaat project

In het beheerplan staan een aantal eindresultaten, Mark somt er een aantal op:

 • Vijf operationele droneteams zodat we in heel Nederland dekking hebben.
 • Inrichting landelijke vliegorganisatie voor drones bij de brandweer.
 • Een landelijke applicatie voor het vliegen met drones. ‘Via de applicatie SkyOps is er een landelijk beeld te genereren. Bijvoorbeeld het aantal inzetten, de geoefendheid en de staat van onderhoud. In 2021 wordt de applicatie binnen alle vliegteams geïmplementeerd.
 • Lesprogramma voor piloot gezagvoerder & sensorbediener waarnemer.
 • Ondersteuning voor regio’s die gaan vliegen. ‘Door middel van een roadmap worden regio’s die starten met een droneteam beleidsmatig ondersteund.’
 • Landelijk operationeel handboek. ‘In mei 2018 is een landelijke beschikking afgegeven aan het IFV voor het vliegen met drones door de brandweer in Nederland.’
 • Vliegen binnen Contolled Area’s (CTRen). ‘Samen met de Lucht Verkeersleiding Nederland (LVNL) is een uniforme procedure uitgeschreven voor het vliegen binnen Controlled Area’s door de hulpdiensten.’
 • Nachtvliegen ‘Sinds 2018 is het voorstel om ’s nachts te vliegen goedgekeurd. Daardoor kunnen we 24 uur per dag vliegen tijdens incidenten.’
 • Kennis delen met ketenpartners.
 • Drie afgeronde opdrachten van de Minister van J&V. ‘Met het vaststellen van het organisatieplan zijn de volgende drie opdrachten afgerond’:
  1. Een landelijke beleidslijn hoe om te gaan met drones.
  2. Samenwerking Nationale Politie en Defensie. ‘In 2017 is hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend.’
  3. Nauwe samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

‘Het project Drones blijft doorontwikkelen. Zo zijn we bezig met de uitrol van een Veiligheidsmanagementsysteem, gaan we experimenteren met BVLOS vliegen (toestel niet in het zicht van de piloot) en met autonome systemen. Tenslotte wordt een project opgestart om data die we met drones genereren te koppelen aan satellietdata. Dit heeft als doel om snellere en betere duiding te geven bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen’, besluit Mark

Meer informatie

Meer informatie over Drones bij de brandweer vind je op deze website op de pagina Drones bij de brandweer.

 

Samen ambities waarmaken

Als brandweer spelen we in op de veranderende samenleving. Hoe we dit doen lees je op deze pagina.

Uitvoeringsagenda-Werk-in-uitvoering.jpg

Actualiteiten Uitvoeringsagenda

Lees meer over de verschillende trajecten uit de Landelijke Uitvoeringsagenda in de rubrieken 'Mijlpalen' en 'Werk in uitvoering'.

Uitvoeringsagenda-36trajecten.jpg

Delen