Uitvoeringsagenda mijlpalen

Visie Brandonderzoek: vaste en continue waarde

 • Nederland Nederland
 • 26 november 2019 26 november 2019
Tijdens de netwerkdag heeft Brandonderzoek haar visie gepresenteerd. Onder het thema Explore in the Future maakten brandonderzoekers en partners van politie, verzekering en salvage kennis met 'Sporen maken SLIM', de doorontwikkeling brandonderzoek.
Lees verder

Leren van de landen om ons heen

 • Nederland Nederland
 • 02 oktober 2019 02 oktober 2019
Brandweercollega’s uit 15 landen gingen in april met elkaar in gesprek over vrijwilligheid binnen de brandweer. De uitkomsten van deze ‘Exchange of Experts’ staan beschreven in het rapport ‘Recruitment and retention of volunteers in European Fire Services’ en dat geeft mooie inzichten in hoe de vrijwilligheid in andere landen is geregeld.
Lees verder

Meer inzicht in de ontwikkeling van brandveiligheid

 • Nederland Nederland
 • 23 september 2019 23 september 2019
Om een goed beeld te krijgen welke ontwikkelingen brandveiligheid de komende decennia gaat doormaken én welke groepen in de samenleving een verhoogd risico lopen, heeft de Brandweeracademie in opdracht van Brandweer Nederland onderzoek gedaan.
Lees verder

Hoe hebben de buren het georganiseerd?

 • Nederland Nederland
 • 25 juni 2019 25 juni 2019
Wat zijn de bestaande organisatievormen en welke experimenten zijn in dit kader gestart of staan in de steigers? Er is nu een volledig overzicht beschikbaar van de landelijke situatie: hoe staat het ervoor in de 25 veiligheidsregio’s.
Lees verder

Vakgroep Arbeidsveiligheid heeft al veel bereikt

 • Nederland Nederland
 • 17 juni 2019 17 juni 2019
Op het gebied van Arbeidsveiligheid is de afgelopen jaren veel gedaan en veel gerealiseerd. Mede dankzij de inzet van vele collega’s uit de vakgroep Arbeidsveiligheid. Maar er is ook nog steeds veel te doen.
Lees verder

IBGS volop in beweging

 • Nederland Nederland
 • 06 juni 2019 06 juni 2019
De vakgroep Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen kwam 5 juni voor de honderdste keer bij elkaar. Een bijzondere mijlpaal.
Lees verder