Uitvoeringsagenda mijlpalen

Hoe hebben de buren het georganiseerd?

  • Nederland Nederland
  • 25 juni 2019 25 juni 2019
Wat zijn de bestaande organisatievormen en welke experimenten zijn in dit kader gestart of staan in de steigers? Er is nu een volledig overzicht beschikbaar van de landelijke situatie: hoe staat het ervoor in de 25 veiligheidsregio’s.
Lees verder

Vakgroep Arbeidsveiligheid heeft al veel bereikt

  • Nederland Nederland
  • 17 juni 2019 17 juni 2019
Op het gebied van Arbeidsveiligheid is de afgelopen jaren veel gedaan en veel gerealiseerd. Mede dankzij de inzet van vele collega’s uit de vakgroep Arbeidsveiligheid. Maar er is ook nog steeds veel te doen.
Lees verder

IBGS volop in beweging

  • Nederland Nederland
  • 06 juni 2019 06 juni 2019
De vakgroep Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen kwam 5 juni voor de honderdste keer bij elkaar. Een bijzondere mijlpaal.
Lees verder