Nieuwe mobilofoons en bedienterminals voor de brandweer

  • Arnhem
  • 10 januari 2017

Zestien regio's en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) krijgen nieuwe mobilofoons en bedienterminals. Deze week is - met de gunning aan Smelt Europe BV - het aankoopproces definitief afgerond. Met dit resultaat komt ook een einde aan de aanbesteding van IBARC2 (Interregionale Brandweer Aanbesteding Radiocommunicatiemiddelen). De projectgroep blijft in stand om het proces van uitlevering te begeleiden.

Twee inkooptrajecten

Het gehele aanbestedingsproces ging de afgelopen periode over twee inkooptrajecten voor in totaal 16 brandweerregio's en het Instituut Fysieke Veiligheid. KPN B.V. wordt de leverancier van 7.000 objectportofoons met accessoires en onderhoud. Smelt Europe B.V. is dat voor 2.250 mobilofoons en 1.376 bedienterminals.

Succes

‘De Raad van Brandweercommandanten wilde graag dat vanuit de regio's meer gezamenlijk wordt ingekocht en samengewerkt bij bijvoorbeeld Europese aanbestedingen', zegt Diemer Kransen, voorzitter van de stuurgroep. ‘In opdracht van de RBC heeft het IFV de Faciliteit Landelijke Inkoop Brandweer (FLIB) opgezet. De faciliteit brengt het inkoopproces naar een landelijk niveau en zorgt voor betere samenwerking op het gebied van inkoop. Met succes. De winst zit in het verbeteren van de kwaliteit en de efficiënte inkoop. We zijn er met de recente aanbestedingen in geslaagd uitstekende prijs-prestatieverhoudingen in de wacht te slepen. Er was sprake van een ingewikkeld maar nauwkeurig proces. Daarom is er gebruik gemaakt van expertise van de deelnemende regio's, die uitgebreide veld- en gebruikerstesten van de aangeboden apparatuur hebben uitgevoerd. Het gaat uiteindelijk natuurlijk om goede spullen voor onze brandweercollega's op straat: daar is het ons allemaal om te doen.' 

Delen