Firefighters Plus in volle gang!

  • Nederland
  • 26 oktober 2018

De brandweer is diepgeworteld in onze samenleving en in alle vezels verbonden met ons dagelijks leven. We kunnen deze verbondenheid verder uitbouwen door, naast de zorg voor (brand)veiligheid, nog meer van betekenis te zijn voor de samenleving. Dit is precies het doel van het Firefighter Plus-project.

Het project helpt brandweermensen om hun positie als rolmodel te benutten door, naast de zorg voor (brand)veiligheid, ook een bijdrage te leveren in het streven naar een samenleving waarin sociale inclusie gestimuleerd wordt en iedereen in de samenleving mee kan doen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de brandweerpost die activiteiten organiseert voor een opvanghuis voor vrouwen die te maken hebben gehad met geweld, of initiatieven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ondersteuning aan projecten als ‘Jongeren op gezond gewicht’. Het uiteindelijke doel van het project is om te komen tot een onlinetraining voor brandweermensen, zodat zij met hun post dergelijke initiatieven kunnen ondersteunen.’ 

Activiteiten in Nederland

In de Veiligheidsregio’s Fryslân, Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Groningen zijn er verschillende activiteiten georganiseerd die een inclusieve samenleving bevorderen. Zo gaf men een educatieve workshop, rondleidingen en voorlichtingen aan verschillende (kwetsbare) doelgroepen en zijn er verschillende activiteiten georganiseerd bij de Voedselbank. De aankomende maanden lichten we deze activiteiten uitgebreid toe op onze website.
(tekst gaat onder de foto verder)

Werkzaamheden in Poznan

Binnen het project bundelen vijf Europese brandweerorganisaties en twee organisaties die ervaring hebben met sociaal maatschappelijke vraagstukken hun krachten om te komen tot een onlinetraining. Zij kwamen van 9 tot 13 oktober bijeen voor de derde transnationale bijeenkomst in Poznan (Polen) en bespraken de feedback die de participerende brandweermensen hebben gegeven. Vervolgens gaven alle partners presentaties over de activiteiten, ter bevordering van een inclusieve samenleving, die de brandweermensen uit alle participerende landen hebben georganiseerd.  Tot slot werden er aan de hand van de feedback van de brandweermensen voorstellen gedaan voor de verbeteringen van de onlinetraining. Deze verbeteringen worden de komende maanden doorgevoerd. De tweede testfase gaat vanaf maart van start en bestaat wederom uit het testen van (nieuwe onderdelen van) de onlinetraining en het uitvoeren van een activiteit die sociale inclusie bevordert.  

Internationale samenwerking

Het Firefighters Plus project is een initiatief van de brandweer van Frederiksborg (Denemarken) in samenwerking met de brandweer van Northumberland (Verenigd Koninkrijk), de staatsbrandweer van Poznan (Polen), de brandweer van Alcalá de Guadaíra (Spanje), het centrum voor etnische culturele diversiteit van Roemenië, het WIOSNA (vrijwilligersorganisatie tegen armoede) van Polen en Brandweer Nederland, ondersteund door het Instituut Fysieke Veiligheid. Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie (Erasmus+ Programma). Namens Brandweer Nederland waren Gert-Jan Stuivenberg (Veiligheidsregio Drenthe), Renate Hogeterp (Brandweer Fryslân) en Mayes Katab (IFV) aanwezig in Poznan, Polen.

Delen