Brandweer legt nog meer verbinding met omgeving

  • Nederland
  • 06 februari 2018

‘De brandweer is diepgeworteld in onze samenleving en in alle vezels verbonden met ons dagelijks leven. We kunnen deze verbondenheid verder uitbouwen. En daarmee hebben we goud in handen.’

Aan het woord is Gert-Jan Stuivenberg van Brandweer Drenthe. Hij vertelde aan de Raad van Brandweercommandanten meer over het Europese project ‘Firefighters Plus’. In dit project - dat wordt omarmd door de RBC - bundelen vijf brandweerorganisaties uit verschillende Europese landen met ervaring en wetenschappelijke kennis op het gebied van de ‘inclusieve samenleving’ hun krachten. ‘De gedachte is dat brandweermensen die dat graag willen, naast de zorg voor (brand)veiligheid in de samenleving, ook een bijdrage kunnen leveren in het streven naar de inclusieve samenleving’, zegt Stuivenberg. ‘Vandaar de naam Firefighters Plus. Je kunt hierbij denken aan de brandweerpost die activiteiten organiseert voor een opvanghuis voor vrouwen die te maken hebben gehad met geweld, of initiatieven voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en ondersteuning aan projecten als ‘Jongeren op gezond gewicht’. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een online training voor brandweermensen, zodat zij met hun post dergelijke initiatieven kunnen ondersteunen.’  

‘Goud in handen’

Twee Europese organisaties die thuis zijn in sociaal maatschappelijke vraagstukken, stellen samen met vijf Europese brandweerorganisaties een training samen die qua behoefte en cultuur passend wordt gemaakt voor Nederland. Stuivenberg: ‘Een eerste versie willen we in de periode van mei tot oktober 2018 laten testen door een aantal brandweermensen. De bedoeling is dat er eerst ervaring wordt opgedaan. Daarvoor zoeken we brandweermensen, verdeeld over stedelijk en landelijk gebied. Vrijwilligers en beroeps. We kiezen ervoor brandweercollega’s te betrekken die zich al goed kunnen verenigen met het idee dat er meer mogelijkheden zijn om aan een veilige maatschappij te werken dan alleen incidenten bestrijden, bijvoorbeeld collega’s die zich met plezier inzetten voor hun wijk of voor Brandveilig leven. En ze zijn er. We hebben met onze bevlogen mensen goud in handen. Daarmee kunnen wij ook op sociaal gebied heel veel extra betekenen.’  

Zuidlaren

Een mooi voorbeeld van de rol van de brandweer in een inclusieve samenleving is de post Zuidlaren. Daar loopt sinds enige tijd de Syriër Saher mee. Hij bezoekt elke woensdag de post om de taal te leren en om vrijwilligerswerk te doen.

Meer informatie over het internationale initiatief is te vinden op de site www.firefightersplus.eu

Delen