Zonnepanelen: spanning of geen spanning?

  • Nederland
  • 31 oktober 2018

Na het schoonmaken van de barbecue gooit de bewoner de nog niet afgekoelde kooltjes in een kunststof emmer in de schuur. De daarop volgende brand in de schuur slaat over naar de aangrenzende woning.

Bij het uitvoeren van een binneninzet in de woning komt een manschap in aanraking met restanten van een stroomkabel. Ondanks dat de stroom in de meterkast is uitgeschakeld, krijgt hij een schok.

Zonlicht

De kabel waarmee de manschap in aanraking kwam, blijkt afkomstig van de zonnepanelen. De gelijkstroomkabel liep vanaf de zonnepanelen op het dak naar een omvormer waar de gelijkstroom wordt omgezet naar wisselspanning. Zolang er licht valt op het zonnepaneel blijft deze stroom afgeven. De stroomkabel en de omvormer waren door de brand in zoverre aangetast dat de manschap het als zodanig herkende. Door de brand was de isolatie van de stroomkabel gesmolten waardoor bij aanraking een schok optrad.

Geen garantie

Schakel bij het betreden van de woning sowieso altijd de algemene stroomvoorziening in de meterkast uit. Dit garandeert echter niet dat, bij aanwezigheid van zonnepanelen, op geen enkele bekabeling nog spanning staat.

Reactie

‘Wees voorzichtig bij zonnepanelen. Ook als de stroom van de woning is gehaald, blijft er nog steeds spanning op (een deel van) de bekabeling van de zonnepanelen staan. Met alle bijbehorende gevolgen. Probeer de plaats van de omvormer te achterhalen en de kabelloop van de gelijkstroom van de panelen naar de omvormer’, vertelt de Officier van Dienst.

Repressieve casussen gebundeld

Bovenstaande casus is één van de 29 casussen in de publicatie “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie” is opgenomen. De publicatie is het vervolg op het “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig leven”.

Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie

Meer leerzame cases vindt je in het boek Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie.

Delen