Too hot to handle

 • Nederland
 • 02 november 2018

Het is een zonnige en warme dag in augustus als iets na vieren de meldkamer een melding ontvangt over een woningbrand. Het gaat om een woning in een blok van vier dat onlangs is gerenoveerd en waarbij de dakpannen zijn vervangen door zonnepanelen.

Als de brandweer aankomt, ziet ze dat er twee zonnepanelen in brand staan. Binnen wordt in de meterkast de omvormer uitgeschakeld, terwijl buiten de twee panelen worden geblust. Maar het lukt niet om de smeulende resten tussen de panelen en het dakbeschot te blussen. Daarom wordt van binnenuit een groot gat in het dakbeschot gezaagd. Pas als alles geblust is, kunnen de panelen van het dak worden verwijderd.

Dankzij de goede brandwerende eigenschappen van de dakisolatie is de brand gelukkig niet naar binnen geslagen.
(de tekst gaat onder de foto's verder)

Opmerkelijkheden

De exacte oorzaak van de brand is niet meer te achterhalen; daarvoor is er te veel beschadigd. Maar er zijn wel een aantal opvallende zaken:

 • De afstand tussen de onderkant van de zonnepanelen en het dakbeschot was slechts 5 cm en de afstand tot de panlatten slechts 2,5 cm. Volgens de handleiding van de zonnepanelen moet er een minimale ruimte van 10 cm tussen het paneel en het dakbeschot zitten.
 • Een monteur had eerder dat jaar een defect aangetroffen dat erg warm was; wel 1000 Celsius. Volgens de montagehandleiding is de bekabeling bestand tegen een temperatuur van maximaal 850 Celsius en de connectoren tot 1050 Celsius.
 • De zonnepanelen hebben een TÜV-certificaat, maar ze staan niet (meer) in de database van TÜV-Rheinland.

Mogelijke oorzaak

Door de zon en de (te) kleine afstand tussen de zonnepanelen en het dakbeschot (te weinig ventilatie) is de temperatuur hoog opgelopen. De combinatie van hoge energieproductie en hoge temperaturen en te weinig ventilatie heeft waarschijnlijk oververhitting van de aansluitkastjes of bekabeling veroorzaakt. Deze zijn zo heet geworden dat de panlatten vlam hebben gevat.

Aandachtspunten voor de brandweer Aandachtspunten voor de brandweer

Veilig werken bij incidenten met zonnepanelen

 • Schakel bij brand de omvormer en alle groepen in de meterkast af.
 • Het uitschakelen van de automaat en de omvormer geeft geen garantie voor het veilig werken. Stroomproductie loopt (bij daglicht) altijd door. Op het zonnepaneel (en bekabeling tot omvormer) blijft altijd een gevaarlijke spanning tot wel 1000 V (gelijkstroom). Zelfs als de omvormer is uitgeschakeld of de connectoren bij de junction box zijn losgekoppeld, kan op het paneel een voor het menselijk lichaam gevaarlijke stroom staan. Contact met beschadigde bekabeling of paneel kan elektrocutie tot gevolg hebben.
 • Tegenwoordig wordt soms een zogenaamde brandweerschakelaar toegepast. Bij brand maken deze schakelaars de kabels tussen zonnepanelen en omvormer spanningsvrij. Ook dan kan op elk paneel zelf spanning staan.
 • Door de dichte constructie zal de brandhaard zich onder de panelen naar boven uitbreiden en tot op het moment dat dat deze naar buiten treedt, niet of nauwelijks bereikbaar zijn bij blussing van buitenaf.
 • Let op vallende panelen of delen hiervan. De panelen zijn vaak in lichtmetalen profielen bevestigd, die bij relatief lage temperaturen bezwijken. Zet het gevaargebied af.
 • Let op goed sluitende uitrukkleding i.v.m. het splinteren van beschadigde panelen.
Zonnepanelen montage op schuin dak

Brandonderzoek

Onderzoek levert veel informatie op over o.a. oorzaken van branden, brandverloop, brandbestrijding en het gedrag van mensen.

Brandonderzoek-4.jpg

Delen