Strakgespannen snoer veroorzaakt brand

  • Arnhem
  • 23 juni 2017

De bewoner zet voor vertrek nog even de vaatwasser aan. Enkele uren later wordt de brand ontdekt door wateroverlast in de ondergelegen winkel.

Het snoer van de stekker van de vaatwasser bleek zo strak gespannen te staan dat de stekker scheef in de wandcontactdoos zat. Hierdoor was een verminderd contactoppervlak tussen stekker en contactdoos.

Energie

De hoeveelheid energie die normaal door het volledige contactoppervlak gaat, werd nu door een kleiner oppervlak geleid. Hierdoor kan de temperatuur oplopen tot boven de 1000 graden Celsius. Bij deze temperaturen komen kunststof onderdelen tot ontbranding. In dit geval heeft de brand zich verspreid naar het keukenkastje en naar de spouwconstructie achter de voorzetwand van de keuken. Vandaar uit verplaatste de brand zich verder naar de wand en vloerconstructie.

Repressieve casussen gebundeld

Bovenstaande casus is één van de 28 casussen in de publicatie “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig leven”. 

In twee casussen is slecht contact tussen stekker en wandcontactdoos de oorzaak van de brand.

Delen