Ook een schuurtje is geen ‘simpel’ object

  • Nederland
  • 31 mei 2019

In het buitengebied van Beerzerveld (IJsselland) ontstaat aan het eind van een zaterdagmiddag brand in een schuur. Het gaat om een schuur van ongeveer 6 bij 12 meter, die dichtbij het woonhuis staat. De brandweer richt zich in eerste instantie op het beschermen van de woning.

Als de waterwinning is opgebouwd, wordt de brand in de schuur ook bestreden. Al snel is de brand onder controle en begint de brandweer met nablussen.

Kleine explosie

Tijden het nablussen is er plotseling een soort explosie, waardoor één persoon een brandblaar oploopt. In de schuur staat een aantal vaten met afgewerkte olie, waarvan er tenminste één wordt gekoeld. Als de koeling stopt, loopt de olie borrelend uit het vat. Waarschijnlijk is er een vat geknapt en kwam de olie direct in contact met het bluswater, waarna een explosie volgde (zie Uitgelicht). Drie manschappen zijn besmeurd met olie. De uitrukpakken en twee ademluchttoestellen zijn zo vervuild dat ze vervangen moeten worden.
(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Tips

  • Pas op voor (olie)vaten in een brand. Door brand kan de vloeistof uitzetten, met alle gevolgen van dien.
  • Een bijna-ongeval moet gezien worden als een waarschuwing, want de volgende keer kan de afloop anders zijn. Het is dus belangrijk dat een bijna-ongeval gemeld wordt, zodat de organisatie aan de slag kan om in de toekomst een dergelijke situatie te voorkomen.

Uitgelicht

Er zijn verschillende soorten olie met een kookpunt variërend tussen de 180 en 350 graden Celsius. Water kookt bij 100 graden Celsius. Als water in hete olie komt verdampt het water en zet ongeveer 1700 keer uit. Een beetje water in brandende olie zorgt voor een steekvlam. Een beetje olie in veel water kan een waterfontein veroorzaken.

Brandonderzoek

Onderzoek levert veel informatie op over o.a. oorzaken van branden, brandverloop, brandbestrijding en het gedrag van mensen.

Brandonderzoek-4.jpg

Delen