Mestgassen in de schuur

  • Nederland
  • 16 november 2018

Het is nog vroeg in de ochtend als een boer een alarmmelding ontvangt van een installatie in de varkensschuur. Direct daarna volgt een hevige explosie die de voor- en achtergevel van de stal eruit blaast. Er ontstaat brand en alle 2.600 varkens in de schuur komen om.

Uit onderzoek blijkt dat dat de explosie vermoedelijk is veroorzaakt door het ontsteken van methaangas in de schuur. De ontstekingsbron is mogelijk sluiting of een schakeling in de elektrische installatie.

Wat vooraf ging

Uit de gierkelder onder de schuur was de middag en avond voor het incident nog 300 m³ mest weggepompt. Door het leegzuigen van de kelder komt er beweging in de mest (roeren) en breekt onder andere de korst bovenop de mest. Daardoor komen diverse brandbare en giftige gassen vrij, zoals methaan (CH4), waterstofsulfide (H2S), blauwzuur (HCN), ammoniak (NH3) en kooldioxide (CO2).
(de tekst gaat onder de foto's verder)

Versuft

Het is waarschijnlijk dat na het leegzuigen er een concentratie methaan en waterstofsulfide in de schuur heeft gehangen. Vermoedelijk waren de varkens voor de explosie en het uitbreken van de brand hierdoor al behoorlijk versuft. De verklaringen van de eerste bevelvoerder en de eigenaar, die het al vreemd vonden dat de varkens tijdens de brand zo rustig (lees stil) waren, onderbouwen deze hypothese. Uit de aangetroffen situatie in de hokken waar de varkens zaten, kan opgemaakt worden dat er geen paniek is geweest bij deze dieren. Ze lagen ‘mooi’ verspreid in hun hokken.

Waarschuwing

Wees alert op gevaarlijke gassen in en bij (het leegpompen van) mestkelders! De vrijkomende gassen kunnen zowel giftig als brandbaar zijn.

Als een kelder voor een groot deel is leeggepompt en de mestgassen vrijelijk kunnen stromen, kan een gevaarlijke situatie ontstaan. Vanwege zware milieueisen, mag de boer niet alle deuren en ramen losgooien om zijn schuur goed te kunnen ventileren. Dit vormt dan weer een gevaar voor mens en zoals in dit geval ook voor de dieren.

Leren van brandonderzoek

We leren van brandonderzoek door de resultaten te delen via:

  • nieuwsflitsen en infosheets;
  • terugkoppeling aan betrokkenen (burgers en brandweer);
  • casuïstiekboeken
  • landelijke database brandonderzoek
  • presentaties op verzoek
  • delen van informatie met Vakbekwaamheid, Incidentbestrijding en Risicobeheersing

Brandonderzoek

Onderzoek levert veel informatie op over o.a. oorzaken van branden, brandverloop, brandbestrijding en het gedrag van mensen.

Brandonderzoek-4.jpg

Delen