Beter een goede buur…

  • Nederland
  • 10 april 2020

Midden in de nacht gaan in een appartement de gekoppelde rookmelders af. De bewoners ruiken een brandlucht, waarop ze besluiten de brandweer te bellen.

De brandweer ontdekt na aankomst de brand bij de onderburen. Daar staat de slaapkamer vol rook en ze vinden de verdwaasde bewoner op het bed.

Hij bleek ’s avonds nog een sigaretje gerookt te hebben op de bank waarbij hij de asbak naast zich op de bank had gezet. Vermoedelijk is de sigaret naast de asbak gevallen en blijven smeulen tussen de bekleding of de kussens van de bank. Na een uur of vier is de bank tot ontbranding gekomen. In de woning waren geen rookmelders. Via een opening in de vloerconstructie ging de rook naar de bovenburen. Gelukkig hadden zij wel rookmelders en handelden ze direct.
(tekst gaat onder de foto´s verder)

Roken vaak oorzaak woningbrand

Van de 28 casussen in de publicatie ‘Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig leven’ is bij vier casussen roken de boosdoener. In alle vier de gevallen is de sigaret in stoel, bank of bed terecht gekomen en gaan smeulen waardoor uiteindelijk brand is ontstaan. Tijd dus om na te denken op welke plekken je rookt. Rook niet in bed. Rook je op de bank of in de stoel? Zet dan de asbak op een stevige ondergrond die moeilijk vlam vat als de sigaret er naast valt. Check voordat je wegloopt of je sigaret inderdaad uit is en in de asbak ligt.

Rookmelders redden levens

De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, ruik je niets. Alleen je gehoor werkt nog.

Rookmeldersgesprek

Brandonderzoek

Onderzoek levert veel informatie op over o.a. oorzaken van branden, brandverloop, brandbestrijding en het gedrag van mensen.

Brandonderzoek-4.jpg

Delen