Beter een goede buur…

  • Nederland
  • 01 september 2017

Midden in de nacht gaan de gekoppelde rookmelders bij de bovenburen af. De bewoners ruiken een brandlucht waarop ze besluiten de brandweer te bellen.

De brandweer ontdekt na aankomst de brand bij de onderburen. In de slaapkamer die vol rook staat, vinden ze de verdwaasde bewoner op het bed.

Hij bleek ’s avonds nog een sigaretje gerookt te hebben op de bank waarbij hij de asbak naast zich op de bank had gezet. Vermoedelijk is de sigaret naast de asbak gevallen en blijven smeulen tussen de bekleding of de kussens van de bank. Na een uur of vier is de bank tot ontbranding gekomen. In de woning waren geen rookmelders. Via een opening in de vloerconstructie ging de rook naar de bovenburen. Gelukkig hadden zij wel rookmelders en handelden ze direct.

Roken vaak oorzaak woningbrand

Van de 28 casussen in de publicatie ‘Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig leven’ is bij vier casussen roken de boosdoener. In alle vier de gevallen is de sigaret in stoel, bank of bed terecht gekomen en gaan smeulen waardoor uiteindelijk brand is ontstaan. Tijd dus om na te denken op welke plekken je rookt. Rook niet in bed. Rook je op de bank of in de stoel? Zet dan de asbak op een stevige ondergrond die moeilijk vlam vat als de sigaret er naast valt. Check voordat je wegloopt of je sigaret inderdaad uit is en in de asbak ligt.

Delen