Flinke schade door explosief spuitbusje

  • Arnhem
  • 09 augustus 2019

Tijdens een woningbrand werden twee explosies gehoord. De bewoner was twee uur voor de brand weggegaan. Vanwege de twee explosies die waren gehoord, doen brandonderzoekers van de brandweer samen met Forensische opsporing onderzoek.

Het bleek te gaan om een kleine brand die beperkt is gebleven tot de bijkeuken. De kracht van de explosies had echter de gehele woning beschadigd. In de aangrenzende berging was de schade zo groot, dat stutten noodzakelijk was.

Drukopbouw

De brand is ontstaan door een elektrische kookplaat die aan stond. Op de kookplaat stond een pan. De inhoud van de pan is tot ontbranding gekomen (vlam in de pan). Hoe de kookplaat aan is gegaan is niet duidelijk geworden. Er werd niet op gekookt. Nabij het kooktoestel is een geëxplodeerde verfspuitbus aangetroffen. Bij navraag bleek deze ongebruikt en dus nog vol. Er zijn geen andere bronnen aangetroffen die kunnen worden aangewezen als oorzaak van de drukopbouw waardoor de schade aan de woning is ontstaan. De spuitbus is aangestraald door de brand. De druk is uiteindelijk zo ver opgelopen dat de spuitbus is geëxplodeerd.

Reconstructie

De kracht van de explosie heeft forse schade toegebracht aan de woning. Er bevond zich naast een verticale scheur ook een horizontale scheur over een groot deel van het metselwerk van de berging. Ook de oplegging van de betonnen kanaalplaat boven op de berging was onvoldoende. Door middel van een reconstructie is aangetoond welk effect het door hitte bezwijken van een identieke verfspuitbus werkelijk heeft.

Reactie

“Voorafgaande aan de reconstructie denk je nog dat een verfspuitbusje nooit zulke schade kan hebben veroorzaakt. Als je na de klap ziet dat de container flink beschadigd is, dan ben je overtuigd. Nooit geweten dat een enkel spuitbusje bij brand zulke schade kan veroorzaken”, vertelt Folkert van der Ploeg, brandonderzoeker.

Brandonderzoek

Onderzoek levert veel informatie op over o.a. oorzaken van branden, brandverloop, brandbestrijding en het gedrag van mensen.

Brandonderzoek-4.jpg

Repressieve casussen gebundeld

Bovenstaande casus is één van de 29 casussen in de publicatie “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie” is opgenomen. De publicatie is het vervolg op het “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig leven”.

Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie

Meer leerzame cases vindt je in het boek Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie.

Delen