Explosieve combinatie

  • Nederland
  • 09 juli 2021

Bij de meldkamer Flevoland komt de melding binnen van een autobrand. Als de brandweer ter plaatse is, blijkt dat er geen sprake is van een brand, maar van een explosie in de auto. De voorruit van de auto ligt op ruim 15 meter van de auto en de airbags zijn afgegaan.

Het is niet meteen duidelijk wat de oorzaak van de explosie is. Daarom is een veilige werkafstand noodzakelijk.

Wat is er gebeurd?

Omdat het stonk in de auto, heeft de inzittende deodorant in het ventilatiesysteem gespoten en daarna een sigaret aan gestoken. Hierdoor is het drijfgas uit de deodorant spuitbus geëxplodeerd.

Op de spuitbus waren veiligheidsvoorschriften aangegeven: Zeer brandbaar en niet roken.


Deze casus komt uit 'Leren van brand - een decennium brandonderzoek in uitvoering' van de Brandweer Flevoland en Brandweer Gooi en Vechtstreek.

Brandonderzoek

Onderzoek levert veel informatie op over o.a. oorzaken van branden, brandverloop, brandbestrijding en het gedrag van mensen.

Brandonderzoek-4.jpg

Leren van brandonderzoek

We leren van brandonderzoek door de resultaten te delen via:

  • nieuwsflitsen en infosheets;
  • terugkoppeling aan betrokkenen (burgers en brandweer);
  • casuïstiekboeken
  • landelijke database brandonderzoek
  • presentaties op verzoek
  • delen van informatie met Vakbekwaamheid, Incidentbestrijding en Risicobeheersing

Delen