Zoek dekking!

  • Arnhem
  • 14 oktober 2016

Een auto van nog geen jaar oud met ingebouwde CNG-brandstofinstallatie (aardgas onder hoge druk) is op de snelweg in brand gevlogen. De brand begon in het motorcompartiment en verplaatste zich naar de rest van de auto.

Toen de brand aan de achterzijde kwam, nam volgens de bestuurder het vuur ineens in intensiteit toe en een explosie volgde. Vlak daarna kwam de brandweer ter plaatse om de brand te blussen.

Bonfire-test

De oorzaak van de autobrand is onbekend. De exacte oorzaak van het bezwijken van de tank had nader onderzocht moeten worden, maar de restanten van het voertuig waren al voortijdig vernietigd.

Hoewel de exacte oorzaak niet meer te herleiden is, kunnen wel mogelijke aanwijzingen gevonden worden in de testwijze van CNG-tanks. De veiligheid van een CNG-tank wordt, inclusief appendages (afsluiters en dergelijke), getest met de zogenaamde Bonfire-test.

Afblazen

De tank mag niet catastrofaal bezwijken bij een blootstelling aan hitte >590°C. Dit moet voorkomen worden door het veiligheidssysteem. Dit veiligheidssysteem bestaat uit twee delen: een temperatuurafhankelijke smeltveiligheid die inkomt als deze een temperatuur bereikt van 110°C en een drukafhankelijke breekplaat die inkomt als de druk hoger wordt dan 300 bar (reguliere werkdruk 200 bar). Als een beveiliging wordt geactiveerd, begint de tank af te blazen totdat deze leeg is. Dit om te voorkomen dat de tank bezwijkt.

De test vindt plaats met een tank die in de buitenlucht wordt blootgesteld aan vlammen. Er ligt niets op of tegen de tank of de appendage/veiligheidssystemen. Het afblazen vindt ongehinderd plaats. Dit in tegenstelling tot de praktijk waarin de tank afblaast in de auto en niet, wat vaak wordt gedacht, rechtstreeks naar buiten. Het brandend afblazen van één van de tanks met een druk van >200 bar heeft vermoedelijk een andere tank beschadigd waardoor deze is bezweken.

Houd er rekening mee dat bij een auto met CNG-installatie er, ondanks veiligheidsvoorzieningen, toch een explosie kan optreden.

Reactie

‘De verkeersongevallendienst tipte ons over dit incident. Het vastleggen van risico's voor de repressieve dienst is één van de taken van de brandonderzoeker. Op de vraag wat je moet doen als een CNG-tank in een auto afblaast, adviseerde een testinstituut het volgende: "dekking nemen"! Je moet er niet aan denken dat zoiets gebeurt als er een blusploeg bij staat om te blussen', reageert Joost Ebus, brandonderzoeker.


Repressieve casussen gebundeld

Bovenstaande casus is één van de 29 casussen in de publicatie “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie” is opgenomen. De publicatie is het vervolg op het “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig leven”.

Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie

Meer leerzame cases vindt je in het boek Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie.

Delen