Op het nippertje

  • Nederland
  • 27 oktober 2017

Rond 19.00 uur legt de hoogbejaarde bewoner de elektrische deken onder de dekens en zet deze aan. Rond 22.00 uur gaat hij naar bed. Hij schakelt de elektrische deken uit, vouwt hem op en legt het naast zijn bed. De stekker van de deken zit nog wel in het stopcontact.

Na verloop van tijd wordt de bewoner wakker en krijgt bijna geen adem meer. De gehele slaapkamer blijkt vol rook te staan.

Alarmering

De bewoner weet niet wat te doen en drukt op de persoonlijke alarmeringsknop. De zorgverlener van het nabijgelegen zorgcentrum gaat rustig aan richting de woning met de gedachte dat de cliënt assistentie nodig heeft om naar het toilet te gaan. In de woonkamer hangt geen rook, maar bij het openen van de slaapkamerdeur loopt hij tegen een muur van rook aan. Hij weet de cliënt te pakken en deze uit de kamer te trekken. Het gebruik van de persoonlijke alarmeringsknop heeft er voor gezorgd dat deze brand voor de bewoner niet fataal is geworden.

Rookmelders

De rookmelder in de woonkamer is niet afgegaan, omdat de rook niet in de woonkamer is gekomen. Rookmelders in meer vertrekken dan alleen de vluchtroute hebben meer effect. Bij gebruik van verouderde apparatuur is het verstandig om deze te vervangen door apparatuur met thermische beveiliging. Zet in ieder geval niet alleen de schakelaars uit, maar de haal ook de stekker uit het stopcontact.


 

Casussen gebundeld

Bovenstaande casus is één van de 28 casussen in de publicatie “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig leven”.

In meerdere casussen is falende of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur de oorzaak.

Delen