Op het nippertje

  • Nederland
  • 07 mei 2021

Rond 19.00 uur legt de hoogbejaarde man de elektrische deken onder de dekens en zet deze aan. Als hij om 22.00 uur naar bed gaat, schakelt hij de elektrische deken uit, vouwt hem op en legt het naast zijn bed. Maar de stekker van de deken zit nog wel in het stopcontact.

Na verloop van tijd wordt de man wakker en krijgt bijna geen adem meer. De gehele slaapkamer blijkt vol rook te staan.

Alarmering

Hij weet niet wat te doen en drukt op de persoonlijke alarmeringsknop. De zorgverlener van het nabijgelegen zorgcentrum gaat rustig richting de woning, met de gedachte dat zijn cliënt hulp nodig heeft om naar het toilet te gaan. In de woonkamer hangt geen rook, maar bij het openen van de slaapkamerdeur loopt hij tegen een muur van rook aan. Hij weet de cliënt te pakken en deze uit de kamer te trekken. Het gebruik van de persoonlijke alarmeringsknop heeft er voor gezorgd dat deze brand voor de bewoner niet fataal is geworden.
(tekst gaat verder onder de foto´s)

Rookmelders

De rookmelder in de woonkamer is niet afgegaan, omdat de rook niet in de woonkamer is gekomen. Rookmelders in meer vertrekken dan alleen de vluchtroute hebben meer effect.

Bij gebruik van verouderde apparatuur is het verstandig om deze te vervangen door apparatuur met thermische beveiliging. Zet in ieder geval niet alleen de schakelaars uit, maar de haal ook de stekker uit het stopcontact.


Casussen gebundeld

Bovenstaande casus is één van de 28 casussen in de publicatie “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig leven”.

In meerdere casussen is falende of verkeerd gebruik van elektrische apparatuur de oorzaak.

Brandonderzoek

Onderzoek levert veel informatie op over o.a. oorzaken van branden, brandverloop, brandbestrijding en het gedrag van mensen.

Brandonderzoek-4.jpg

Leren van brandonderzoek

We leren van brandonderzoek door de resultaten te delen via:

  • nieuwsflitsen en infosheets;
  • terugkoppeling aan betrokkenen (burgers en brandweer);
  • casuïstiekboeken
  • landelijke database brandonderzoek
  • presentaties op verzoek
  • delen van informatie met Vakbekwaamheid, Incidentbestrijding en Risicobeheersing

Delen