Wie had dat gedacht?

  • Nederland
  • 15 mei 2020

Een garage achter een woning wordt volledig verwoest door een explosie de daarop volgende brand.

De muren van de gemetselde garage waren omver gedrukt door de explosie en het dak was voor de helft opgetild en dubbel geklapt over het andere gedeelte.

Benzine weggelekt

De zoon des huizes gebruikte het achterste gedeelte van de garage als werkplaats om aan rally-auto’s te sleutelen. Tijdens het sleutelen aan een auto, een dag voor het incident, lekte er behoorlijk wat benzine weg. Dit werd gedeeltelijk opgevangen in een plastic bak. Maar deze bak werd niet afgesloten, waardoor de benzine kon blijven verdampen.
De benzinedamp is zwaarder dan lucht en stroomde daardoor in de kelder onder de garage en bleef daar hangen. Vermoedelijk heeft één van de elektrische apparaten in de kelder (waaronder een diepvrieskist) de explosieve verbranding ingeleid.
(tekst gaat verder onder de foto´s)

Veilig klussen

Elk jaar gebeuren er veel ongelukken tijdens het klussen. Een goede voorbereiding is daarom belangrijk. Onze tips helpen hierbij.

Brandveilig_klussen-1280.jpg

Ophoping op onverwachtse plaatsen

Damp van (gemorste) benzine kan krachtige explosieve verbrandingen veroorzaken. Doordat benzinedamp zwaarder is dan lucht kan dit zich eenvoudig op onverwachte plaatsen ophopen. Wees daarom alert bij bijvoorbeeld een melding van een vreemde lucht en gebruik altijd een explosiegevaarmeter. Bij een inpandige lekkage van vluchtige, brandbare vloeistoffen is goed ventileren belangrijk.

Reactie bevelvoerder

André Schellevis, bevelvoerder. "Bij aankomst stonden de bewoners aan de weg. Gezien de ravage moet de explosie enorm zijn geweest. Het is een wonder dat hier geen gewonden en/of doden zijn gevallen. Zo zie je maar weer dat brandbare vloeistoffen uitdampen en dat deze na langere tijd nog tot een ontploffing kunnen leiden. Langere tijd ventileren is dus ook hier van groot belang."


Bovenstaande casus is één van de 29 casussen in de publicatie “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Repressie” is opgenomen. De publicatie is het vervolg op het “Casuïstiek uit brandonderzoek voor Brandveilig leven”.

Brandonderzoek

We doen onderzoek zodat we brand zo goed mogelijk kunnen bestrijden én voorkomen.

Brandonderzoek-1.jpg

Delen