Wie had dat gedacht: asbest in kunststof kozijnen

  • Nederland
  • 25 mei 2018

Na een slaapkamerbrand in een appartementencomplex doet het Team Brandonderzoek onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het vermoeden is dat de puiconstructie van de slaapkamer door een rookgasexplosie uit de sponning is geblazen. Het deels gesloten rolluik staat bol, het kunststof kozijn ligt grotendeels op de grond en de gevelpanelen uit het kozijn zijn gebroken.

Die avond wordt er door de brandonderzoeker een schouw uitgevoerd. Het rolluik blijkt niet door een rookgasexplosie, maar door de hitte te zijn vervormd. Het kozijn is door de hitte van de brand los gekomen van de muurconstructie.
(tekst gaat verder onder de foto's)

Asbest?

Enkele dagen later gaan twee brandonderzoekers het onderzoek naar de brandoorzaak uitvoeren. De brandonderzoeker die nog niet op de locatie was geweest, constateert ‘asbest verdacht plaatmateriaal’ in de panelen van het kunststof kozijn. Hij meldt dit bij zijn collega. Deze geeft aan dat er geen asbest aanwezig zou zijn. Daarnaast, het zijn kunststof kozijnen: “Daar zit toch geen asbest in”.

Verbazing

Een collega van de uitrukdienst ontdekt korte tijd later dat het gebied rondom de woning is afgezet vanwege de aanwezigheid van asbest. Het asbest blijkt te zitten in de gevelpanelen van de kunststof kozijnen (hechtgebonden Chrysotiel 5-10%).

Zowel de Officier van Dienst als de brandonderzoekers zijn verbaasd te horen dat er asbesthoudende platen in de kunststof kozijnen zitten. Op de avond van de brand en voorafgaand aan het brandonderzoek is geen navraag gedaan of er asbesthoudende materialen in het gebouw aanwezig waren.

Voor 1993

Het appartementencomplex is in 1961 gebouwd. Tijdens een renovatie (voor 1994) zijn de originele kozijnen vervangen door kunststof kozijnen. In 1993 werd de toepassing van asbest verboden. Gebouwen die voor die tijd zijn gebouwd of gerenoveerd kunnen voorzien zijn van asbesthoudende bouwmaterialen. Sinds de jaren ’70 worden al kunststof kozijnen gebruikt. Ruim voor het moment waarop asbesthoudende materialen niet meer toegepast mochten worden.

Aandachtspunten

  • Ga er bij gebouwen van voor 1994 altijd vanuit dat er asbest aanwezig is tot er bevestigd is dat dit niet het geval is.
  • Ook bij kunststof kozijnen kunnen asbesthoudende beplating of kit zijn toegepast.
  • Ga er bij asbestverdacht materiaal altijd vanuit dat het inderdaad asbest is totdat het tegendeel is bewezen.

Delen