Brandveilig leven nieuws

Veiliger werken met de Arbocatalogus Brandweer

  • Nederland Nederland
  • 18 juli 2018 18 juli 2018
Dankzij de samenwerking en inspanningen van onder andere veel collega’s in het land staat de Arbocatalogus Brandweer nu online. Daarmee is er één plek voor algemene informatie over arbobeleid, brancherichtlijnen en handreikingen en overige kennisdocumenten.
Lees verder

Het aantal stalbranden moet terug

  • Nederland Nederland
  • 17 juli 2018 17 juli 2018
Het aantal stalbranden moet worden teruggedrongen. Daarom hebben LTO Nederland, de Dierenbescherming, Het Verbond van Verzekeraars, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) en Brandweer Nederland in nauwe samenwerking met het Rijk een Actieplan Brandveilige Veestallen 2018-2022 opgesteld.
Lees verder

Pas op voor hittestuwing

  • Arnhem Arnhem
  • 16 juli 2018 16 juli 2018
Tijdens de inzet bij een grote brand bestaat het risico van hittestuwing. Met de temperaturen van de laatste dagen wordt dat risico alleen maar groter.
Lees verder

Onderzoek naar nieuwe brandveilige bouwmaterialen

  • Nederland Nederland
  • 11 juli 2018 11 juli 2018
De TU Eindhoven (TU/e) start - samen met de Brandweeracademie, Brandweer Nederland en een aantal bedrijven - een project om nieuwe materialen te ontwikkelen met extreem goede brandwerende kwaliteiten, die duurzaam zijn qua productie en goedkoop.
Lees verder