Verbinder met sociaal hart

Parel voor Huub Peeters

  • Stevensweert
  • 31 augustus 2015

Huub Peters. Behalve postcommandant van de brandweer Stevensweert, is hij hoofd P&O van een grote scholengemeenschap in Maastricht en voorzitter van de voetbalvereniging.

Hulp kunnen bieden op het moment dat iemand het nodig heeft. Dat is waarom Huub Peeters zoveel voldoening haalt uit zijn werk. ‘Als iemand een hulpvraag heeft, ga ik kijken wat ik kan doen. En als ik het zelf niet kan, zoek ik uit wie het wel zou kunnen', zegt hij. Daar voegt hij meteen een duidelijke wens aan toe: ‘In de huidige samenleving kijken we teveel vanuit ons eigen perspectief. Het zou mooi zijn als we allemaal wat meer onze sociale verantwoordelijkheid nemen.'

Zijn hulpvaardige inslag staat centraal in alle functies die Huub bekleedt. Behalve postcommandant van de brandweer Stevensweert, is hij hoofd P&O van een grote scholengemeenschap in Maastricht en voorzitter van de voetbalvereniging. Maar hij zou ook zomaar bij de VVV Stevensweert kunnen werken; hij is er geboren en getogen en vertelt vol trots over de rijke historie van het oorspronkelijk Spaanse vestingstadje. Dat doet hij op zo'n manier dat je de afslag Stevensweert niet meer voorbij zal rijden zonder een bezoekje te overwegen. Die vertelkracht helpt hem ongetwijfeld ook bij het geven van voorlichting over Brandveilig leven aan basisschoolleerlingen. Want voor zijn enthousiaste inzet voor het scholenproject in de gemeente Maasgouw, kreeg hij onlangs een parel.

Vrijwillig is niet vrijblijvend

Het brandweervak is Huub letterlijk met de paplepel ingegeven. ‘Mijn vader werkte als brandweerman en als klein jongetje ging ik al mee kijken bij de oefeningen. Toen ik een jaar of twaalf was, mocht ik ook meedoen - als slachtoffer', zegt hij lachend. Zijn eerste diploma als brandwacht 2e klas, behaalde hij zonder training vooraf. Hij wist immers alles al. Sindsdien zet hij zich met hart en ziel in als brandweervrijwilliger. Dat is al bijna veertig jaar lang, want op 1 januari 2016 hoopt de postcommandant zijn ambtsjubileum te vieren. ‘Maar vrijwillig is niet vrijblijvend', benadrukt Huub. Hoe belangrijk hij dat vindt, blijkt niet alleen uit zijn indrukwekkende ambtstermijn. Want naast de vanzelfsprekende repressieve taak, richt Huub zich met zijn team bewust ook op preventie. Omdat dat volgens hem even belangrijk is: ‘De focus lag binnen de brandweer altijd op repressie. We zijn alleen vergeten de bevolking mee te nemen in de voorlichting. Terwijl we daarmee zoveel leed kunnen voorkomen. En nog belangrijker: voorlichting heeft veel effect.'

Het werkt

‘Kinderen van groep 8 van de basisschool zijn een belangrijke doelgroep. Die zijn nog niet aan het puberen en heel goed te raken met verhalen en met de ernst van zaken', licht Huub toe. ‘Ik ben van huis uit onderwijzer dus ik weet hoe ik leerlingen kan bereiken. Dankzij mijn ervaring en contacten in het onderwijs kon ik de schoolleiders overtuigen mee te doen aan het voorlichtingsproject.' Inmiddels bestaat het project zeven jaar en doen tien scholen mee. Het hele korps is erbij betrokken. ‘We geven een les Brandveilig leven op school en nodigen de klas daarna uit een kijkje te komen nemen op de kazerne. Hier kunnen de leerlingen natuurlijk het brandweermaterieel bekijken, maar we laten ook zien hoe de vlam in de pan slaat en hoe het is om je in een ruimte met rook te bevinden. Ze ervaren dan zelf dat je je oriëntatievermogen echt kwijt bent. Het mooie is dat de kinderen vervolgens hun ouders opvoeden', vindt Huub. ‘Ik krijg vaak van ouders terug dat ze dankzij onze lessen bijvoorbeeld de droger niet meer aanzetten als ze weggaan. Dat bewijst dat het echt werkt.'

Verschuiving

‘Ik volg de ontwikkelingen in de brandweerwereld met veel interesse', zegt Huub. In de toekomst zal er naar mijn idee een verschuiving moeten plaatsvinden. De brandweer moet een hulpverlenende instantie worden die ook branden blust.' Hij kan zich heel goed voorstellen dat er in de toekomst ook niet-repressieve brandweermensen zijn die zich met voorlichting gaan bezighouden. Dat zij geen voorbeelden uit de praktijk kunnen aanhalen, ziet hij niet als nadeel. ‘Dat helpt wel, maar is niet noodzakelijk voor het bewustwordingsproces. Het gaat erom dat je kinderen kunt raken met je boodschap. En bij brand lukt dat heel goed met voorbeelden, ook als je er zelf niet bij bent geweest.'

Waardering voor het hele korps

Huub was compleet verrast met de parel. ‘Om eerlijk te zijn, wist ik niet eens van het bestaan. De symbolische waardering is natuurlijk leuk en ja, ik heb veel voor Brandveilig leven gedaan. Maar niet in mijn eentje,' zegt hij nadrukkelijk. ‘Ik maak deel uit van een geweldig korps en de eer komt dus toe aan het totale korps Stevensweert!'

Parel Brandweer

Delen