De stille kracht achter de post Peize

Parel voor Harry Tappel

  • Peize
  • 06 oktober 2015

‘Het teamwork, de saamhorigheid en de collegialiteit, dat is wat werken bij de brandweer zo bijzonder maakt', zegt postcommandant Harry Tappel. ‘Natuurlijk ook de hulp die je biedt, maar zonder die basiswaarden kun je die hulp überhaupt niet leveren.' Zorgen voor een stabiele post met meerwaarde naast de repressieve kant ziet hij dan ook als zijn persoonlijke verantwoordelijkheid.

Harry Tappel komt net terug uit Groningen waar hij met een tankautospuit assistentie verleende bij een grote brand in een loods van een dakdekkersbedrijf. Omdat de post Peize klein is, krijgen altijd alle zestien vrijwilligers een oproep na een melding. ‘Zodra de auto vol is, gaat ie weg', zegt Harry. ‘We zijn dus 24/7 beschikbaar. Dat vraagt veel van je en dat maakt ook dat een goede onderlinge sfeer op de post zo belangrijk is. Want als je je niet verbonden voelt, wordt dat commitment een opgave en dan haken mensen af.'

Meerwaarde

Hoe groot het commitment van de vrijwilligers in Peize is, bleek vier jaar geleden expliciet toen het bestaan van de post plotseling op losse schroeven kwam te staan. ‘Uit bezuinigingsoogpunt ontstond er in de plaatselijke politiek discussie over het aantal brandweerposten in de gemeente Noordenveld. Om onze post te behouden, moesten we concreet onze meerwaarde laten zien en aantonen dat we meer doen dan alleen blussen. We hebben met z'n allen allerlei extra initiatieven ontplooid op het gebied van Brandveilig leven, in nauwe samenwerking met de veiligheidsregio Drenthe. Daarmee laten we zien dat de brandweer structureel werkt aan veiligheid en dus niet alleen in noodsituaties.'

Brand is sneller dan de brandweer

Zo hijsen de Peizer brandweerlieden zich met veel plezier in het levensgrote pak van Smokey de Rookmelder om gezinnen met een pasgeborene te bezoeken en hen een pakket met preventiespullen aan te bieden. Harry: ‘Daarnaast doen we ook woningchecks gericht op brandpreventie. We geven dan tips over bijvoorbeeld het brandveilig omgaan met de wasdroger en over vluchtwegen in de woning. Want een veilige woning voorzien van rookmelders kan een heleboel ellende voorkomen. Brand is nou eenmaal sneller dan de brandweer. Dit vertellen we ook aan kinderen op basisscholen, die van ons een lesprogramma over Brandveilig leven krijgen. Daarnaast verzorgen we lessen over de techniek waarover de brandweer beschikt. Dat heeft in eerste instantie niet veel te maken met Brandveilig leven, maar geeft wel inzicht in wat we kunnen.'

Trots

‘De eensgezindheid die binnen de ploeg ontstond in de periode dat de politiek zich over ons boog, daar ben ik heel trots op', zegt Harry. ‘Het is dezelfde saamhorigheid die in het repressieve werk tot uiting komt. Omdat ik zelf gemeenteambtenaar ben, moest ik me in die tijd wat terughoudend opstellen. Dat vond ik erg lastig want ik heb graag grip op zaken en wil alles goed doen. Ik ga altijd voor een acht of hoger. Maar het is gelukt: we hebben met z'n allen laten zien hoe groot onze inzetbaarheid is; dat die verder gaat dan blussen alleen. Inmiddels valt de post Peize onder de veiligheidsregio Drenthe (VRD) en is het acute opheffingsgevaar geweken. Maar we blijven ons natuurlijk inzetten voor Brandveilig leven omdat we van nature allround hulpverleners zijn.'

Reanimeren

Die gedrevenheid blijkt wel uit het meest recente project van de post Peize. Onder leiding van Harry hebben de brandweervrijwilligers er - samen met een aantal ondernemers - voor gezorgd dat op vijf plekken in Peize en Altena AED's binnen handbereik zijn. Die hangen in beveiligde kasten aan de buitenzijde van openbare gebouwen. Alle medewerkers hebben, binnen hun reguliere opleiding, een reanimatiecursus gevolgd en zijn aangemeld als burgerhulpverlener bij hartslag.nu. Dat betekent dat ze via een sms-bericht worden opgeroepen als er bij 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt. Zo zijn zowel Peize als Altena voorzien van een ‘6-minutenzone'; binnen 6 minuten kan iemand starten met reanimeren en een AED gebruiken. Als dit binnen zes minuten gebeurt, is de kans op overleven het grootst. ‘In een jaar tijd hebben we al twee succesvolle reanimaties uitgevoerd', vertelt Harry. ‘De Parel kwam voor mij als een grote verrassing. Het raakte me wel, die waardering voor mijn inzet. Maar de eer komt absoluut aan de hele post toe!'

Parel Brandweer

Delen