"Met deze Parel kun je mensen in hun kracht zetten"

Parel voor Guido Swildens

  • Leeuwarden
  • 21 juli 2015

Guido Swildens is lid van de vrijwillige brandweer in Noord-Friesland en docent bij een multimedia opleiding aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden.

Mensen verder helpen

Guido: "Sinds 2006 ben ik vrijwilliger bij de brandweer. Het technische aspect van het werk sprak me erg aan en het avontuur natuurlijk ook. Maar de belangrijkste reden was dat ik graag mensen wil helpen. Ik ben docent bij een multimedia opleiding aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden en ook daarin ben ik vooral bezig om mensen verder te helpen. Dat aspect heeft een belangrijke rol gespeeld bij mijn keuze voor de brandweer."

Ik kom een uurtje later

"Bij de brandweer werk ik om de vier weken een hele week 's avonds, 's nachts en in het weekend. Een beroepsploeg neemt dan de dagdiensten op zich. Op die manier vullen beroeps en vrijwilligers elkaar mooi aan. De uitrukken die altijd op mijn netvlies zullen blijven, zijn met name de auto-ongevallen. Die komen hier op de wegen rondom Leeuwarden af en toe voor en helaas zijn daar vaak jonge jongens bij betrokken. Als ik een uitruk heb en niet op tijd op mijn werk kan komen, lichten mijn collega's op school de studenten in dat ik wat later kom. We hebben een flexibele opleiding, dus het is mooi dat dit op deze manier kan."

Studenten aan de slag

"Ik heb de Parel gekregen omdat ik Brandveilig leven heb gecombineerd met mijn eigen werk en daarmee kansen heb gecreëerd om Brandveilig leven onder de aandacht te brengen van een vaak moeilijk te bereiken doelgroep: de studenten. Ik had een project bedacht rondom studentenwoningen. Dat vond ik een fantastische kans waarbij het mes aan twee kanten snijdt. De studenten hadden een mooie opdracht om zich aan het begin van hun studie mee bezig te houden en de brandweer was hier ook mee geholpen.

In de startweek van de multimedia opleiding kregen zo'n 210 studenten de opdracht een campagne te bedenken om hun medestudenten bewust te maken van brandveilig leven in hun eigen studentenhuizen. Onder leiding van brandweermensen hebben we een veldonderzoek georganiseerd bij ons op de brandweerpost. Daar kregen de studenten informatie over alle facetten van Brandveilig leven. Daarna gingen ze ideeën bedenken en concepten uitwerken en aan het eind van de week waren de leidinggevenden van de brandweer aanwezig om het resultaat te bekijken en een winnaar aan te wijzen. Het winnende idee is door een groep van zes studenten helemaal uitgewerkt. In de komende introductieweek na de zomervakantie zal deze campagne breed worden ingezet bij alle studenten van Leeuwarden."

Nieuwe opdracht voor na de zomer

"Inmiddels ben ik druk bezig met een nieuwe opdracht voor Brandweer Fryslân, ook weer in het kader van Brandveilig leven. We willen nu gaan kijken of de studenten iets kunnen bedenken rondom de informatieverstrekking over Brandveilig leven in de wijken. Er worden wel flyers uitgedeeld tijdens oefeningen in de wijk maar we denken dat er veel meer mogelijkheden zijn om Brandveilig leven onder de aandacht van de bewoners in de wijk te brengen. Dat wordt de nieuwe opdracht voor komend jaar. Na de zomervakantie zullen zich daar weer zo'n 200 studenten over gaan buigen."  

Fantastische ideeën

"Het idee om brandweervrijwilligers een Parel te geven, vind ik erg mooi omdat je op die manier mensen in hun kracht kunt zetten vanuit hun eigen werk. Je 'gewone' werk doe je natuurlijk nog vaker dan je brandweerwerk en elke vrijwilliger heeft veel kennis van zijn eigen vak. Ik heb bijvoorbeeld brandweercollega's die metaalbewerker zijn. Ik denk dat zij ook zo veel nieuwe ideeën kunnen bedenken voor Brandveilig leven wanneer ze hun eigen vak als het ware vermengen met hun brandweervak. Als de vrijwilligers alle kennis die ze vanuit hun eigen vakgebied hebben, zouden inzetten voor hun werk bij de brandweer, kan kunnen daar de meest fantastische ideeën uit ontstaan. Ik denk dat dit heel veel kansen kan opleveren voor Brandveilig leven."

Parel Brandweer

Delen