Folder ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk!’ beschikbaar

  • Nederland
  • 11 september 2018

Op initiatief van de Veiligheidsregio Utrecht is een folder ontwikkeld met 7 tips over brandveiligheid voor jonge ouders. Deze is gebaseerd op de campagne Maak van je roze wolk geen rookwolk, die op 1 oktober van start gaat.

De folder is gemaakt door de Veiligheidsregio Utrecht en meerdere regio’s hebben inhoudelijk een bijdrage geleverd.

Brandpreventieweken

Jaarlijks zijn in oktober de Brandpreventieweken. Als brandweer voeren we deze maand gezamenlijk campagne rondom een bepaald thema. Dit jaar is het thema ‘Hé, doe de deur dicht!’. We wijzen mensen op het belang van het sluiten van binnendeuren om bij brand de verspreiding van rook te vertragen en daarmee de tijd om veilig te vluchten te verlengen.

Jonge ouders

Hoewel het sluiten van binnendeuren voor iedereen even belangrijk is, richten we ons tijdens de Brandpreventieweken met name op jonge – of aanstaande ouders. Vaak laten ouders met jonge kinderen ’s nachts de slaapkamerdeuren open staan, zodat ze hun kind(eren) kunnen horen. Tijdens onze campagne informeren we de ouders over de gevaren en leggen uit dat het verstandig is om de binnendeuren te sluiten, in combinatie met goed hoorbare rookmelders. De folder is gemaakt om onze campagne te ondersteunen.

De folder is te vinden op www.brandweer.nl/folders en te bestellen via preventiedrukwerk.nl.

Maak van je roze wolk geen rookwolk!

Zeven makkelijke tips voor een brandveilige omgeving voor jou en je kindje

BVL_Roze-wolk_omslag_1280x720.jpg
BVL_Roze-wolk_rookmelder_600x600.jpg

Delen