Gouden rookmelder voor de woningcheckers

  • Nederland
  • 26 april 2018

Vandaag werd in Arnhem bij het IFV de landelijke expertdag Brandpreventieweken gehouden. Deze dag is bedoeld voor mensen die werken bij veiligheidsregio’s, hun partners en zorgorganisaties die zich bezighouden met Brandveilig leven. Traditioneel worden op deze dag ook de bronzen, zilveren en gouden rookmelder uitgereikt aan veiligheidsregio’s die de meest bijzondere of succesvolle acties hebben georganiseerd tijdens de Brandpreventieweken in oktober 2017.

Tijdens de bijeenkomst kwamen interessante sprekers aan bod. Zo vertelde Lieuwe de Witte, onderzoeker van het IFV, over de verspreiding van rook in de praktijk, Dewi Segaar vertelde van de Alliantie Nederland Rookvrij over de ‘rookvrije generatie’ en Frans Hilbrink, buurtcoördinator gekoppelde rookmelders, gaf uitleg over zijn ervaringen rondom Naobuurschap 2.0.

Uitreiking gouden rookmelder

Genomineerden voor de gouden rookmelder waren:

VR Limburg-Noord: De woningcheckers. Basisschoolleerlingen hebben kennis gemaakt met brandpreventie, om ze daarmee ‘Ambassadeur Brandveilig leven’ te laten worden. Met de kennis die de kinderen hebben opgedaan, hebben ze een woningcheck bij hun opa en/of oma gedaan.

VR Drenthe: Woningchecks door mensen met een bijstandsuitkering. Opgeleide adviseurs voerden woningchecks uit, in het kader van een werkervaringsproject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze adviseurs hebben aangebeld bij woningen in gemeenten in Drenthe en hingen als dat nodig was, gratis een door de gemeente betaalde rookmelder op.

Oost 5: Roze wolk. In iedere gemeente van de 5 regio’s kregen de eerste ouders die in oktober aangifte deden van de geboorte van hun kind, een brandweer-geboortekoffertje. Hierin zaten naast een rompertje of een slabber, een rookmelder en informatie over brandveiligheid. De burgemeesters van de betreffende gemeentes hebben de koffertjes uitgereikt. Alle andere ouders die aangifte van de geboorte van hun kind deden, ontvingen een geboortetasje, met onder andere een rompertje en informatie over brandveiligheid.

De gouden rookmelder is gewonnen door Limburg-Noord. De zilveren rookmelder ging naar Oost 5 en de Veiligheidsregio Drenthe ging met de bronzen rookmelder naar huis.
(de tekst gaat onder de foto's verder)

Oktobercampagne 2018

Gezamenlijk gaan we de acties inzetten die district Oost 5 tijdens de vorige campagne heeft gehouden, met het thema ‘Maak van je roze wolk geen rookwolk’. Alle middelen worden beschikbaar gesteld aan de veiligheidsregio’s, zodat we samen een duidelijke boodschap richting het publiek communiceren. Alle regio’s kunnen dan zelf bepalen welke middelen zij gebruiken en hoe zij die in gaan zetten.

Delen