Kom ook naar het congres De Zorg Brandveilig

  • Arnhem
  • 25 april 2017

Op maandag 26 juni organiseert De Zorg Brandveilig een bijzonder congres over risicogestuurde brandveiligheid in de zorg. Brancheorganisaties Zorg (BoZ) en Brandweer Nederland stimuleren met het landelijke programma de omslag van een regelgerichte naar een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid.

Voldoen aan wet- en regelgeving leidt voor zorgaanbieders vaak niet tot voldoende brandveiligheid. Dit komt omdat gedrag en kenmerken van cliënten en patiënten extra risico’s vormen op het ontstaan van brand en bij ontruiming bij brand. Tijdens het congres op 26 juni bij het IFV in Arnhem ontdek je aan de hand van het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid hoe je met een op risico’s gebaseerde aanpak de veiligheid in jouw organisatie naar een hoger niveau tilt.

Gratis deelname

In vijf parallelsessies en een expertronde met exposanten komen alle facetten van een risicogestuurde aanpak aan bod. Deelname is gratis voor iedereen die werkt in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen, umc's en revalidatiecentra. Het programma is vooral interessant voor iedereen die betrokken is bij het thema brandveiligheid, zoals arbocoördinatoren, facilitair managers, medewerkers vastgoed, BHV-verantwoordelijken, zorgmanagers en locatieverantwoordelijken, maar ook voor zorgprofessionals in het primair proces. Aanmelden voor deze unieke dag kan via www.dezorgbrandveilig.nl/agenda/congres-de-zorg-brandveilig.

De Zorg Brandveilig

Het congres De Zorg Brandveilig is een onderdeel van het gelijknamige programma, een initiatief van Brandweer Nederland en ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN verenigd in Brancheorganisaties Zorg (BoZ). Voor meer informatie over De Zorg Brandveilig, zie www.dezorgbrandveilig.nl

Delen