Nu ook folder brandveiligheid voor senioren

  • Nederland
  • 21 september 2017

Brand is voor iedereen gevaarlijk. Sommige mensen lopen meer risico dan anderen, zoals bijvoorbeeld zelfstandig wonende ouderen. Juist deze groep is kwetsbaar als er brand uitbreekt, zeker als ze ook nog minder mobiel zijn. Een goede voorbereiding kan levens redden.

Als brandweer helpen we daar graag bij. Daarom is de landelijke reeks publieksfolders aangevuld met een folder voor senioren. De regio’s Gooi en Vechtstreek, Utrecht en Flevoland hebben het initiatief genomen om deze folder te maken, in samenwerking met de seniorenorganisatie KBO-PCOB en de Nederlandse Brandwonden Stichting.

In deze folder ‘Brandveiligheid, samen onze zorg’ staan tips om de eigen woning brandveiliger te maken en wat te doen als er toch brand uitbreekt. De folder is interessant voor iedere burger maar door het gebruik van een grotere letter, rustigere kleuren, eenvoudigere illustraties en specifieke tips is de folder uitermate geschikt voor de doelgroep senioren.

Bestellen

De folder is te bestellen bij drukkerij De Bink via www.preventiedrukwerk.nl (niet voor particulieren). De folder staat ook op brandweer.nl/folders.

Brandveiligheid, samen onze zorg

Ben je ouder of minder mobiel? Dan ben je kwetsbaarder als er brand uitbreekt.

BVL_senioren_cover-folder_Brandveiligheid, samen onze zorg

Delen