De Zorg Brandveilig

  • Arnhem
  • 26 juni 2017

Vandaag vindt het congres 'De Zorg Brandveilig' plaats. De Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland organiseren dit als partners van het programma ‘De Zorg Brandveilig’. Ruim tweehonderd zorgprofessionals en collega’s van de brandweer komen samen om te leren over risicogestuurde brandveiligheid, met onder andere workshops, exposanten en een expertplein.

Voldoen aan wet- en regelgeving leidt voor zorginstellingen vaak niet tot voldoende brandveiligheid omdat gedrag en kenmerken van cliënten en patiënten extra risico’s vormen op het ontstaan van brand en bij evacuatie bij brand. Het programma De Zorg Brandveilig stimuleert de omslag van een regelgerichte naar een risicogestuurde aanpak van brandveiligheid. Tijdens het congres kunnen de bezoekers kennis opdoen over hoe zij met een op risico’s gebaseerde aanpak de veiligheid in hun organisatie naar een hoger niveau tillen.

‘Wij rekenen op u’

Hilda Raasing deed vanmorgen de aftrap voor het congres dat plaatsvindt bij het Instituut Fysieke Veiligheid: ‘Het is bijzonder om u, als onze partner in veiligheid, uitgerekend hier, op de landelijke thuisbasis van de brandweer, te mogen ontvangen. Want u rekent op de brandweer als er brand is, maar wij rekenen op u om te helpen voorkomen dat die uitbreekt.’ Over de gezamenlijke activiteiten van het programma De Zorg Brandveilig zei Raasing: ‘Het is heel mooi om te zien dat het landelijke programma De Zorg Brandveilig, ook doorspekt is met risicogericht denken. Van virtueel oefenen tot de doorontwikkeling van praktijkvoorbeelden, een model voor risicogestuurde brandveiligheid en een website en bijeenkomsten. Dit is wat ons betreft een enorme winst voor de gezamenlijke aanpak waarvoor wij allemaal aan de lat staan.’

Brandveiligheid thuis

Raasing deed ook een appèl op de aanwezigen: ‘Het appèl dat ik op u allen doe is om dit gedachtengoed ook in de haarvaten van de extramurale zorg te krijgen. Dat onze samenleving vergrijst en dat langer thuis wonen de regel wordt, stelt ons voor een enorme opgave. In 2030 wonen 4,8 miljoen 65+-ers in ons land, tegenover circa 3 miljoen nu. De vraag is hoe ook voor onze ouderen die thuis blijven wonen de brandveiligheid goed geregeld blijft.’

Delen