Mooi initiatief: dag van de wijkbrandweerman-vrouw

  • Ter Apel
  • 16 juni 2017

De wijkbrandweerman of -vrouw. Oftewel ‘Buurtbrandweerzorg’. Verschillende regio’s werken er al enige tijd mee. Een relatief nieuwe aanpak allereerst gericht op brandveiligheid maar ook op fysieke en sociale veiligheid in de eigen woonsituatie van mensen. Elise Pastoor, buurtbrandweervrouw gemeente Vlagtwedde in Groningen, nam het initiatief om collega’s Buurtbrandweerzorg uit diverse regio’s een dag bij elkaar te brengen.

Elise: ‘Iedere regio heeft zijn eigen aanpak, middelen en natuurlijk externe factoren die bepalend zijn voor de uitvoering van de functie. Stedelijke gebieden met een multiculturele bevolking kennen andere aandachtspunten dan een landelijk gebied met vergrijzende bevolking en lange aanrijtijden door de relatief lange afstanden. Juist omdat de functie relatief nieuw is, had ik behoefte aan ‘sparing-partners’. Vorig jaar mocht ik een dag meelopen met ‘Twit Cop’ Wilco Berenschot in Rotterdam. Een interessante dag over buurtgericht werken. Afsluitend heb ik toen de collega’s in Rotterdam-Rijnmond bezocht. Uit deze bezoeken bleek dat we zoveel te delen hebben. Het leek me goed om eens een dag te organiseren om met meer ‘wijkbrandweercollega’s’ te spreken.’

Boeiend

‘Via Facebook en Twitter heb ik contact gezocht met meer collega’s Buurtbrandweerzorg en in mei was het dan zover: #dedagvandewijkbrandweerman-vrouw! We begonnen de dag met een kop koffie, ondertussen druk pratend over ons boeiende werk. Het werd vrijwel direct duidelijk dat we allemaal ontzettend fijn werk hebben, veel energie in ons werk stoppen en dat er ook uithalen. We raakten niet uitgepraat. Vervolgens hebben we een ‘tour’ door de gemeente Vlagtwedde gemaakt. Ondertussen druk pratend over de aandachtspunten in een landelijk gebied. De collega’s uit stedelijk gebied verbaasden zich over de lange afstanden en dus ook aanrijtijden. We hebben door de verschillende dorpen gereden, om vervolgens terug te keren naar Ter Apel. Bij terugkomst in de kazerne gingen we in gesprek met postchef Peter Erdman (ploeg Ter Apel) en clustercommandant Dirk Bakker.‘

Inspiratie

‘In de middag heeft iedereen een presentatie gegeven over het eigen dagelijkse werk. Enerzijds ‘een feest van herkenning’, maar anderzijds konden we elkaar ook inspireren met nieuwe ideeën. Ook merkten we allemaal op dat er heel veel overlap zit in middelen en dat we dat misschien landelijk efficiënter kunnen oppakken. Al met al was het een boeiende dag die mij persoonlijk een boost heeft gegeven om met nog meer energie nieuwe projecten op te pakken. Ik hoop dat #dedagvandewijkbrandweerman-vrouw gaat uitgroeien tot een platform voor ook nieuwe collega’s. Het is immer zo belangrijk om elkaars werk, ervaringen en elkaar persoonlijk te kennen’, roept Elise vol enthousiasme op.

Delen