Koolmonoxideprobleem dinsdag op agenda Tweede Kamer

  • Den Haag
  • 13 februari 2017
Op de voorlaatste dag van de CO-campagne van de Nederlandse Brandwonden Stichting, de 25 brandweerregio’s, de GGD en Brandweer Nederland (www.brandweer.nl/koolmonoxide) staat het probleem van koolmonoxidevergiftiging op de agenda van de Tweede Kamer.
Minister Plasterk voor Wonen en Rijksdienst schetst dan mede namens het ministerie van VWS de voortgang van aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit het rapport “Koolmonoxide: Onderschat en onbegrepen gevaar”. Hierin ‘beveelt’ de Onderzoeksraad de overheid aan om samen met betrokken partijen te zorgen voor een stelsel waarin koolmonoxideongevallen worden teruggebracht (zie: Maatregelen genomen naar aanleiding van rapport “Koolmonoxide: Onderschat en onbegrepen gevaar”)
 
Het onderwerp blijft actueel. Zo zijn afgelopen weekend zestien personen naar het ziekenhuis gebracht nadat er koolmonoxide was vrijgekomen in hun woning in Rotterdam. De oorzaak was een defecte cv-installatie. Na een controle van de brandweer konden de woningen weer vrijgegeven worden.
 
De Kamerbrief van de minister en de agenda van het Algemeen Overleg is te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Koolmonoxide

Wat is koolmonoxide? En waarom is het zo gevaarlijk?

BW Ned CO-test-5-melder ophangen 2018 HR.JPG
Checklist Checklist

Koolmonoxide-vergiftiging: hoe te voorkomen?

  • Laat je verbrandingstoestel jaarlijks controleren
  • Veeg de schoorsteen jaarlijks schoon
  • Zorg dat roosters openstaan
  • Zorg voor voldoende ventilatielucht

Delen