Brandweer spreekt scholen op onderwijstentoonstelling

  • Utrecht
  • 24 januari 2017

‘Een unieke mogelijkheid om meer scholen warm te laten lopen voor lessen over brandveiligheid’, begint Hilda Raasing enthousiast over de aanwezigheid van Brandweer Nederland op de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT). ‘Daarnaast leggen we ons oor te luisteren: hoe zien de scholen zelf de mogelijkheden om brandveiligheid voor de jeugd een plek te geven in de lespraktijk?’ Van 24 tot en met 28 januari gaat de brandweer het gesprek aan met de 40.000 professionals uit het onderwijs die deze beurs zullen bezoeken.

De brandweer staat er met een stand die wordt bemand door vele brandweercollega’s uit het hele land. Hilda Raasing is portefeuillehouder Brandveilig leven: ‘Het enthousiasme vanuit de regio’s is groot. De verwachting is dat we veel zinvolle informatie ophalen voor de doorontwikkeling van brandveilig leven voor de jeugd. Want jong geleerd is oud gedaan! Juist daarom proberen we scholen te overtuigen van het nut en de noodzaak hiervan. Dit sluit perfect aan bij de ontwikkeling van de activiteiten die de brandweer uitvoert op het gebied Brandveilig leven.’

Verschillende leermiddelen

Veel brandweerkorpsen voeren al activiteiten uit op scholen, met name basisscholen. Ze gebruiken hiervoor verschillende leermiddelen en belevingscentra. Hoewel de brandweer nog niet één landelijke leerlijn kent voor de jeugd van 4 tot 18 jaar, is de NOT Onderwijstentoonstelling al wel een kans om de verbinding met professionals uit het onderwijs te verbreden en te verdiepen. Op de brandweerstand is foldermateriaal en andere informatie over de lespakketten die de verschillende regio’s op scholen gebruiken, aanwezig. De komende dagen delen we meer informatie over de brandweer op deze beurs.

Over Brandveilig leven

Een brandveilige samenleving is een taak van ons allemaal. Dat kunnen wij als brandweer niet alleen. Daarbij hebben we de hulp van burgers, instellingen en bedrijven nodig. Samen kunnen we mensen bewuster maken van de risico’s op brand en ze helpen bij het brandveiliger maken van hun leefomgeving. Dit noemen we Brandveilig leven.

Delen