Brandveilig leven over de grens

  • Nederland
  • 03 november 2017

Brandveilig leven houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in andere landen krijgt dit onderwerp steeds meer aandacht. Tenslotte geldt voor iedereen dat voorkomen beter is dan genezen.

Daarom organiseert het Deutscher Feuerwehrverband in Kiez Frauensee (nabij Berlijn) op 3 en 4 november het ‘Forum Brandschutzerziehung und –aufklärung’; een congres over Brandveilig leven. Tijdens dit congres komen ruim 200 Duitse brandweercollega’s bijeen om hun kennis en ervaringen op het gebied van Brandveilig Leven met elkaar te delen. Thema’s als jeugd, verminderd zelfredzamen en de multiculturele samenleving staan op de agenda.

Buitenlandse sprekers

Naast binnenlandse (Duitse) sprekers, is het buitenland ook vertegenwoordigd met bijdragen uit België, Oostenrijk en Nederland. Vanuit Brandweer Nederland geeft Renate Hogeterp (coördinator Brandveilig leven van Brandweer Fryslân) een toelichting op de Nederlandse benadering van Brandveilig leven. Ze gaat in op de ontwikkelingen tot nu toe binnen ons land en ze geeft een doorkijk naar de vier speerpunten voor de aankomende jaren.

Meer informatie

Wil je meer weten over het Forum Brandschutzerziehung und –aufklärung? Kijk dan op de speciale website, of download de brochure.

Delen