Webinars Veilige energietransitie van start!

  • Nederland
  • 10 maart 2021

Vrijdag 5 maart vond het eerste webinar plaats uit de reeks Veilige Energietransitie Live! die het IFV en Brandweer Nederland samen organiseren. In de eerste aflevering werden de toepassing van waterstof en de risico’s ervan besproken door een panel van deskundigen uit de wetenschap, bedrijfsleven en veiligheidsregio’s.

Programmamanager Veilige Energietransitie Willemjan Muysson is tevreden: ‘Met bijna 400 kijkers uit de veiligheidsregio’s, gemeenten, omgevingsdiensten, bedrijfsleven en ministeries hebben we een breed publiek getrokken. We hebben in dit webinar wetenschap en praktijk verbonden om zo gezamenlijk te werken aan een duurzame maar zeker ook veilige leefomgeving.’

Verschillende partijen

Tijdens het webinar nam lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller samen met een aantal gasten  de kijkers in anderhalf uur mee. Prof. Ad van Wijk (TU Delft) nam ons mee in de grote lijn van energietransitie in Nederland, en de cruciale rol van waterstof als transport en opslagmedium daarin. Bart Vogelzang, van Alliander maakte duidelijk op welke wijze waterstof getransporteerd en gedistribueerd wordt, en de veiligheidsaspecten die daaraan verbonden zijn. Projectmanager van Stork, Wim Hazenberg ging vervolgens in op het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving. Tot slot vertelden Dirk van Dijken en Niels Westra van veiligheidsregio Drenthe hoe ze in hun regio te werk vanuit risicobeheersing gaan, nu er een complete wijk op waterstof wordt aangesloten. Er werd antwoord gegeven op vragen als: wat is waterstof, wat doet waterstof, hoe wordt er gewerkt met waterstof en wat is de rol van brandweer en veiligheidsregio’s hierin?

Het webinar werd afgesloten met een paneldiscussie met alle deskundigen. Ook werden er vragen beantwoord in de chat.

Verbindende rol

‘We willen bekendheid geven aan nieuwe vormen van energie. Daarom maken we deze serie van minicolleges om verschillende partijen kennis te geven over welke rol zij hebben en wat het betekent voor de veiligheid. Juist door de verschillende betrokken partners met elkaar te verbinden en met elkaar in gesprek te gaan over de veiligheidsaspecten in verschillende schakels van de waterstofketen, kunnen we grote stappen voorwaarts zetten, vertelt Nils Rosmuller, In april staan webinars over de veiligheid van de elektrificatie en over zonneweides gepland en in mei is automotive het onderwerp van een webinar. Meer informatie vind je op onze website.

Heb je het webinar over waterstof gemist? Kijk deze dan terug via deze link.

Energietransitie

Nieuwe technieken van energie-gebruik en -opslag, wat betekent dat eigenlijk voor de veiligheid?

Energietransitie_shutterstock_764274979.jpg

Delen